Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård 

Närståendevård är vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Stöd för närståendevård är en helhet som omfattar vårdarvode och stöd till närståendevårdaren, lagstadgade lediga dagar, service till vårdbehövande.

Närståendevårdaren står inte i ett sådant arbetsförhållande som avses i arbetsavtalslagen, utan i ett uppdragsavtalsförhållande. Staden har en olycksfallsförsäkring för de närståendevårdare som ingått ett avtal. Enligt lagen om kommunala pensioner intjänar närståendevårdare pension tills de fyller 68 år.

Kontaktuppgifter:

Närståendevårdens socialhandledare, kunder under 65 år
Bergman Marie
Pargas, socialcentralen
tel. 040 488 6084

Närståendevårdens socialhandledare, kunder över 65 år
Strandberg Heidi
Pargas, socialcentralen
tel. 044 358 5887

Äldreomsorgsledare
Marjut Hacklin
Nagu, Grannas
tel. 040 488 5589

Äldreomsorgsledare
Rajakangas Erja
Korpo, Regnbågen
tel. 040 485 0400

Äldreomsorgsledare
Houtskär, Fridhem
tel. 040 488 5590

Bekanta dig närmare med stöd för närståendevård här:

Lag om stöd för närståendevård

Social- och hälsovårdsministeriets information om närståendevård

Närståendevårdarnas förbund

Grunderna för beviljande av stöd för närståendevård - Pargas stad, 6.6.2019