Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering
 

Medicinsk rehabilitering kan beviljas en person vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av bestående eller kronisk sjukdom eller skada. Rehabilitering ges till reumapatienter, neurologiska patienter m.m. som inte omfattas av FPA:s rehabilitering. Med hjälp av terapi eller hjälpmedelstjänster vill man främja individens förmåga att klara sig på egen hand och öka hans eller hennes välbefinnande.
Beslut om medicinsk rehabilitering fattas i Pargas av en rehabiliteringsarbetsgrupp som består av överläkare, fysioterapeut, psykolog, talterapeut och socialsekreterare.