Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering

 

Kontaktperson:

Linda Storsjö tel. 040 488 5577
linda.storsjo@pargas.fi

Kontaktperson för medicinsk rehabilitering för stödkläder, fotinlägg samt stödskor
Carola Selin tel. 040 725 6028 kl 8-900 (må-fre)

Kontaktperson 

Kommuner och sjukvårdsdistrikten

Kommunen ordnar för sina invånare nödvändig medicinsk rehabilitering som en del av sjukvården enligt hälsovårdslagen.

Medicnisk rehabilitering innefattar:

  • rehabiliteringsrådgivning

  • funktions-, arbertsförmåga  samt rehabiliteringsbehovs bedömning

  • rehabiliteringsundersökning, för att kartlägga rehabiliteringsmöjligheterna

  • terapier samt andra nödvändiga åtgärder med mål att förbättra / upprätthålla funktionsförmågan

  • hjälpmedelstjänster

  • anpassningsträning

  • rehabiliteringsperioder på inrättning – eller öppna vården

Kommunen ansvarar för planeringen av medicinsk rehabilitering för patienten. Behov av medicinsk rehabilitering, mål samt innehåll definieras i rehabiliteringsplanen. Kommunen ansvarar för rådgivningen och uppföljningen av rehabiliteringen. För medicinsk rehabilitering kan klientavgift upptas enligt klientavgiftslagen.