Geriatriska avdelningen

Geriatriska avdelning


Besöksadress:
Kommunalhemsvägen 12, högra huvudingången.
GPS-adress: 60°18.67 N 22°17.51 E

Postadress:
Vapparvägen 15 A, 21600 Pargas

E-post:
förnamn.efternamn@pargas.fi


Kontaktpersoner:


Avdelningsskötare Sari Gustafsson
tfn 040 488 5843

Avdelningsläkare Emad Afrasiabi

Kanslist Agneta Johansson
Fakturering
tfn 040 488 5513

Geriatriska avdelningen
tfn 040 488 5522

Socialhandledare 
tfn 040 687 9480

Geriatriska polikliniken
Tidsbokning efter vårdhänvisning av hälsovårdspersonal
tfn 040 488 5523

Intervallvård, servicehandledning
tfn 040 488 5560 (vardagar kl. 12–13)

Obs. Patienterna får även använda sina egna telefoner.

Hälsocentralens geriatriska avdelning erbjuder vård, sjukvård och rehabilitering på allmänläkarnivå dygnet runt. Patienterna kommer till enheten via kontakt med läkare. En viktig del av verksamheten utgör den palliativa vården samt vård i livets slutskede. På avdelningen finns möjlighet att vårda patienter med smärtproblematik som inte kan skötas hemma. Till den mångprofessionella arbetsgruppen på ca. 40 personer hör läkare, socionom, närvårdare, sjukskötare, anstaltvårdare, fysioterapeut samt konditionsskötare. Specialkompetens har utvecklats i tex vård av personer med minnessjukdom och palliativ vård. Socialhandledaren stödjer och handleder patienten vid hemförlovning från avdelningen samt ordnar vårdmöten och kan delta i hembesök vid behov.

På avdelning vårdas patienterna i både en- och tvåpersoners rum. Vården utförs av en mångprofessionell arbetsgrupp och grundar sig på evidensbaserad kunskap. Vår vårdideologi hittar du på anslagstavlan på enheten.

Avdelningens läkare är på plats måndagar, onsdagar samt fredagar. Om man som anhörig vill vara i direktkontakt med läkaren sker detta genom att boka en telefontid via personalen.

 

Besöks- och allmän information:

Under coronapandemin kan anhöriga besöka avdelningen alla dagar mellan kl. 14-16 och 17-19 Ta kontakt till avdelningen för mer information och direktiv.

Till enheterna hämtas personliga saker och kläder på eget ansvar. Det är önskvärt att patienterna inte använder privata kläder under sjukhusvistelsen.

Geriatriska avdelningen eller personalen ansvarar inte för föremål, pengar eller privata kläder som hämtas till avdelningen, inte heller för föremål som lämnats för uppbevaring. Endast i undantagsfall kan föremål lämnas för uppbevaring och då på eget ansvar.
I patientrummen finns inte låsta skåp till förfogande.

 

 

Andra tjänster

Intervallvård:
Vid den geriatriska avdelningen är det möjligt att ordna intervallvård där patienten alltså erbjuds korta perioder vård utanför hemmet. Detta är även det en mycket viktig vårdmöjlighet eftersom man kan stödja patienten att bo i eget hem så länge det är möjligt. Intervallvårdens längd och innehåll bestäms individuellt enligt behov och intervallperioderna kan vara någon dag till någon vecka långa.

Geriatriska polikliniken:
I anslutning till avdelningen finns även en geriatrisk poliklinik som har hand om patienter från den öppna vården och gör bland annat minnesundersökningar.

Måltider:
Maten tillreds i hälsocentralens eget kök (Kaarea) och serveras enligt följande: frukost kl. 08.00, lunch kl.11.00, dagskaffe kl. 14.00, middag kl.16.00 och kvällsmål kl.19-20.

Vi önskar att gästerna undviker starka parfymer och doftande blommor, eftersom de kan ge symtom för astmatiker. Sällskapsdjur får man tyvärr inte ta med sig till avdelningen på grund av allergirisk.

Pargas hälsostation är rökfri.