Malmkulla bäddavdelning

Malmkulla bäddavdelning

Corona-pandemin         Videosamtal

Besöksadress:
Kommunalhemsvägen 12, högra huvudingången.
GPS-adress: 60°18.67 N 22°17.51 E

Postadress:
Vapparvägen 15 A, 21600 Pargas

E-post:
förnamn.efternamn@pargas.fi


Kontaktpersoner:


T.f. avdelningsskötare Sari Gustafsson
tfn 040 488 5843

Avdelningsläkare Emad Afrasiabi

Kanslist Agneta Johansson
Fakturering
tfn 040 488 5513

Malmkulla 1
tfn 040 488 5521

Malmkulla 2
tfn 040 488 5522

Slussen
tfn 040 687 9480

Geriatriska polikliniken
Tidsbokning efter vårdhänvisning av hälsovårdspersonal
tfn 040 488 5523

Hemförlovningshandledare
Intervallvård, servicehandledning
tfn 040 488 5560 (vardagar kl. 12–13)


Enheten består av totalt 48 vårdplatser. Patienterna kommer till enheten via kontakt med läkare. Personalen arbetar patientcentrerat och patienten får ett rum utgående ifrån patientens individuella behov. På Malmkulla bäddavdelning finns både en- och tvåpersoners rum. Till den mångprofessionella arbetsgruppen på ca. 40 personer hör läkare, socionom, närvårdare, sjukskötare, anstaltvårdare, fysioterapeut samt konditionsskötare.

Vården utförs av en mångprofessionell arbetsgrupp och grundar sig på evidensbaserad kunskap. Vår vårdideologi hittar du på anslagstavlan på enheten.

Bäddavdelningen är uppdelad i två avdelningar, Malmkulla 1 och 2. Dessa har vardera varsin specialiserad mindre enhet. Salongen är en liten enhet specialiserad på minnessjukdomar. På Slussen vårdas intervallpatienter där målet är att stödja patienten att klara sig i eget hem efter vistelsen på enheten. Man rehabiliterar även patienter efter till exempel akut trauma. Målet med patienterna på Slussen är att dessa skall rehabiliteras för fortsatt vård på annan enhet eller hemförlovas.

Malmkulla bäddavdelnings läkare är på plats måndagar, onsdagar samt fredagar. Om man som anhörig vill vara i direktkontakt med läkaren sker detta genom att boka en telefontid via personalen.

Besöks- och allmän information:

Anhöriga och andra besökare är välkomna till Malmkulla alla dagar mellan kl. 13-19. Information om patienterna lämnar vi enligt lag endast till närmast anhörig.

Till enheterna hämtas personliga saker på eget ansvar. Patienternas kläder tvättas i ett gemensamt tvätteri och försätts med patientens initialer. Till enheterna kan inte hämtas egna möbler på grund av patientsäkerheten. För att göra patientrummet mer trivsamt får man om man önskar hämta bilder, tavlor etc. Vi önskar att man inte hämtar starkt doftande föremål eller blommor till enheten.

Andra tjänster
 

Intervallvård:
På Malmkulla är det möjligt att ordna intervallvård där patienten alltså erbjuds korta perioder vård utanför hemmet. Detta är även det en mycket viktig vårdmöjlighet eftersom man kan stöda patienten att bo i eget hem så länge det är möjligt. Intervallvårdens längd och innehåll bestäms individuellt enligt behov och intervallperioderna kan vara någon dag till någon vecka långa.

Geriatriska polikliniken:
I anslutning till Malmkulla Bäddavdelning finns även en geriatrisk poliklinik som har hand om patienter från den öppna vården och gör bland annat minnesundersökningar.

Måltider:
Maten tillreds i Malmkullas eget kök (Kaarea) och serveras enligt följande: frukost kl. 08.00, lunch kl.11.00, dagskaffe kl. 14.00, middag kl.16.00 och kvällsmål kl.19-20.