Länkstig

Kommuntillägg för sysselsättning

Kommuntillägg för sysselsättning

Sysselsättningstjänster i staden erbjuder arbetsgivarna finansiering för sysselsättning, när arbetsgivaren sysselsätter en kund hos sysselsättningstjänster. Sysselsättningskoordinatorn ger råd om vilka stöd som arbetsgivaren kan få.

Kommuntillägg för sysselsättning är en ersättning för sysselsättning som kan beviljas företag, föreningar, stiftelser och privata arbetsgivare, om de sysselsätter en arbetssökande Pargasbo. Kommuntillägg för sysselsättning på 350–500 €/månad kan beviljas för 4–35 veckor. Kommuntillägg betalas ut mot verifikationer på löneutbetalning i regel efter att perioden för kommuntillägget upphört.

Målgrupperna för kommuntillägg för sysselsättning

En arbetsgivare som sysselsätter en arbetslös Pargasbo som tillhör någondera av följande målgrupper kan beviljas kommuntillägg som ersättning:

  • en person som fått arbetsmarknadsstöd i över 200 dagar

  • en arbetslös person som är kund hos stadens sysselsättningstjänster

Planerar du att sysselsätta någon?

Be den arbetssökande att ringa sysselsättningskoordinatorn Minna Lindroos, tfn 040 488 6088

Nödvändiga uppgifter:

  • Arbetssökandens kontaktuppgifter 

  • Namn på den arbetsgivare hos vilken man söker jobb (om den är känd)

  • Namn på och telefonnummer till arbetsgivarens kontaktperson (om de är kända)

Vi utreder om det finns möjlighet till kommuntillägg och förmedlar informationen till dig och/eller den arbetsgivare som du angett.

Blanketter:

Anvisningar för arbetsgivaren för att ansöka om kommuntillägg

Ansökan om kommuntillägg för sysselsättning

Blankett för redovisning av kommuntillägg för sysselsättning