Jourmottagning vardagar

JOURMOTTAGNING VARDAGAR KL. 8-16


PARGAS HÄLSOSTATION
 

Telefonjour:
tfn 02 4545 200, det är önskvärt med telefonkontakt innan du kommer till
jourmottagningen

Besöksadress:
Pargas hälsovårdscentral, Vapparvägen 15, ca 500m norr om
Skärgårdsvägens rondell.
GPS-adress: 60°18.62’N 22°17.52E

Jourmottagning - typiska symtom och besvär

Jourpatienterna vårdas i den ordning efter hur akut deras sjukdom är och enligt hur de mår just då. Personens behov av vård och hur akut vårdbehovet är bedöms av en skötare. Patienterna vårdas alltså inte i samma ordning som de kommer till mottagningen.