Länkstig

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt om coronaviruset

 

Uppdaterat 13.10.2021

Antalet coronaviruspositiva och coronavirusexponerade är högt i Egentliga Finland. Belastningen på sjukhus- och intensivvården är hög, likaså arbetet inom smittspårningen.  90% av alla som behövt intensivvård är ovaccinerade.

Sjukvårdsdistriktet uppmanar alla som ännu inte vaccinerat sig att ta vaccinet, du kan fortfarande boka tid för första dosen och om du har missat din andra dos tid kan du boka ny tid.

Tredje vaccindosen erbjuds till personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar och de har gått minst två månader sedan andra dosen;

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAKblockerare
 • Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt framskriden eller oskött HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

En tredje dos rekommenderas också till personer som vaccinerats med kort dosintervall, under 6 veckors mellanrum och det har förflutit minst 6 månader sedan den andra dosen. Män under 30 år vaccineras tillsvidare inte med tredje dosen, undantag är personer som har kraftigt nedsatt immunitet och vars risk att få en allvarlig coronavirussjukdom är påtagligt större än för andra i samma ålder.

Män under 30 år som får sin första eller andra dos vaccineras med Pfizer BionTechs vaccin.

Tiden kan beställas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralens tidsbeställningsnummer 02 4545222 vardagar kl. 9 – 13. Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blåa stora skyltar med Covid-19 vaccinering).

 

Befolkningen uppmanas använda ansiktsmask för egen och andras säkerhet!

I kollektivtrafik, i offentliga utrymmen inomhus, skolor och läroverk från och med klass 6, när du är på väg på coronatest, när du besöker hälsocentralen, tandvårdscentralen eller sjukhus, därtill kan var och en använda munskydd enligt egen bedömning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 28.9.2021

Den lokala coronagruppen i Pargas beslöt på sitt möte 28.9 att frångå användningen av näs- och munskydd i årskurserna 3 och 4 i skolorna, från och med fredag 1.10.
För de övriga årskursernas del inväntar man THL:s uppdaterade rekommendationer som borde komma inom kort.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 28.9.2021

Coronavaccinationerna fortsätter för dem som behöver sin första dos. Den som väntar på sin andra dos, kan försnabba sin andra vaccinationstid ifall det har gått minst 6 veckor sedan första dosen. Tredje vaccindosen erbjuds till personer som har kraftigt nedsatt immunförssvar och det har gått minst två månader sedan andra dosen;

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAKblockerare
 • Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt framskriden eller oskött HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

En tredje dos rekommenderas också till personer som vaccinerats med kort dosintervall, under 6 veckors mellanrum och det har förflutit minst 6 månader sedan den andra dosen.

Tillsvidare rekommenderar THL inte en tredje vaccindos till under 30-åriga män, begränsningen gäller inte personer som har kraftigt nedsatt immunitet.

Tiden kan beställas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralens tidsbeställningsnummer 02 4545222 vardagar kl. 9 – 13.  

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blåa stora skyltar med Covid-19 vaccinering).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 27.9.2021

Fr.o.m. 27.9 kan tidsbokning för coronavaccinationer göras på hälsocentralens tidsbeställningsnummer 02 4545222 vardagar kl. 9 – 13 eller via stadens webbplats

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LÄS MERA OM VACCINATIONERNA


Coronainfo (coronavirusfall, antal vaccinerade)


Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har upphävt sammankomstbegränsningarna och skyldigheten att undvika närkontakt den 27.8.2021. 

Man måste fortfarande följa UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner på offentliga och privata tillställningar.

Särskild försiktighet måste iakttas vid användning av näs- och munskydd och säkerhetsavstånd vid alla tillfällen. 

 

Se sammanfattning över tillåten hobbyverksamhet i grupp fr.o.m. 25.5.2021.

Se alla rekommendationer


Hur skärgårdstrafiken påverkas av lagen om smittosamma sjukdomar:
Tartuntatautilain vaikutukset saaristoliikenteessä (endast på finska)