Infektioner

INFEKTIONER
 

PARGAS


Rådgivning vid allmänfarliga och smittsamma sjukdomar (t.ex. könssjukdomar, salmonella, sjukhusmikrober).

Hälsovårdare
Carola Silander-Lehtinen
Pargas hälsostation
tfn 040 488 5504
Tfn.tid :må och ons kl 8.00-9.00, fre kl 10.00-11.00


Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.