Hemvårdsavgifter

Hemvårdsavgifter

Hemvård och stödtjänster är avgiftsbelagda. Hemvårdskunder med regelbunden vård och/eller sjukvård betalar en månadsavgift för vården. Månadsavgiften bestäms i kundens vård- och serviceplan och påverkas av antalet personer som bor i samma hushåll med kunden och av kundens betalningsförmåga. För tillfällig hemservice och hemsjukvård tas ut en avgift per besök.

Avgifter

 

Aktuell info

 

Äldreomsorgen utvecklas i snabb takt. I mån av möjlighet ges service allt oftare hemma hos kunden och nya lösningar för ett tryggt boende arbetas fram. Förutom hemvård och tillhörande stödtjänster erbjuder Pargas stad serviceboende och effektiverat serviceboende (med heldygnsomsorg), från och med i höst även intensifierad hemvård. Det finns också allt fler möjligheter att ta till vara ny teknologi, om kunden så önskar. I äldreomsorgen strävar vi alltid efter att hitta den rätta lösningen i rätt tid, enligt kundens behov. Vårt mål är att ge våra kunder en kvalitativ service, för att upprätthålla trygghet och bästa möjliga livskvalitet så länge som möjligt.

Nedan följer ett viktigt meddelande om ändringar i servicen och om de nya avgifterna.

Avgifter inom äldreomsorgen; hemvård och boendeservice

Avgifterna inom äldreomsorgen har uppdaterats och godkänts i social- och hälsovårdsnämnden den 13 februari 2020. I fortsättningen kommer avgifterna för hemvård att uppbäras på basen av den tid servicen tar. Det nya avgiftssystemet är mer rättvist och gör det även lättare för hemvårdspersonalen att planera sitt arbete. Största delen av Finlands kommuner har redan övergått till samma system, så förändringen ligger i linje med de nationella rekommendationerna.

Pargas stad övergår till det tidsbaserade avgiftssystemet den 1 juli 2020. Alla kunder får ett nytt avgiftsbeslut med den nya avgiften.

Det nya avgiftssystemet:

Antal personer i familjen

Inkomstgräns €/månad

Avgiftsklass 1

Avgiftsklass 2

Avgiftsklass 3

Avgiftsklass 4

Avgiftsklass 5

Avgiftsklass 6

0,1–2

h/månad

2,01–5

h/månad

5,01–10 h/månad

10,01–20 h/månad

20,01–30 h/månad

30,01 <

h/månad

1

588 €

10 %

14 %

18 %

25 %

30 %

35 %

2

1 084 €

7 %

9 %

13 %

17 %

20 %

22 %

3

1 701 €

7 %

9 %

13 %

17 %

16 %

18 %

4

2 103 €

6 %

7 %

10 %

13 %

14 %

15 %

5

2 546 €

6 %

7 %

8 %

12 %

12 %

13 %

6

2 924 €

5 %

6 %

8 %

9 %

10 %

11 %

Hemvården har två nya verksamhetsformer, ment-teamet och hemförlovningsteamet. Ment-teamet ger stöd till mentalvårds- och missbrukarvårdspatienter och hemförlovningsteamet gör en mångsidig bedömning av kundens servicebehov när en kund hemförlovas till exempel från bäddavdelning eller sjukhus. Hemförlovningsteamet planerar och genomför även rehabilitering. Dessa teams första utvärderingsbesök är avgiftsfritt. För övrigt är avgiften för ment-teamets tjänster densamma som för hemvården, med undantag för den psykiatriska sjukskötarens mottagningsverksamhet som är avgiftsfri i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (1992/734, § 4). Hemförlovningsteamet kan erbjuda rehabiliterande hemvård i högst fyra veckor. För denna tid är avgiften 12 euro per vårddygn.

För effektiverat serviceboende betalas en vårdavgift som är bunden till inkomsterna. Vårdavgiften för effektiverat serviceboende kommer inte att ändras. För effektiverat serviceboende debiteras vårdavgift, hyra, måltidsserviceavgift och avgift för eventuella stödtjänster. Om bruttoinkomsterna överskrider bruttoinkomstgränsen (588 €) debiteras samma vårdavgift som hittills, 35 %. Pargas stad debiterar ingen grundavgift för effektiverat serviceboende. I standardservicen ingår klädvård, larmarmband och städning en gång i månaden utan extra avgift.

Ett exempel: Bruttoinkomster 2000 € - 588 € (bruttoinkomstgräns) x 35 % = 494,20 €

Avgifter inom äldreomsorgen – stödtjänster

Det har kommit små ändringar också i stödtjänsterna, bl.a. måltidsservice, butiksservice, transportservice och bastuservice, och vissa avgifter har höjts en aning. Senaste gången social- och hälsovårdsnämnden höjde avgifterna var den 20.11.2014. Sedan dess har det blivit dyrare att producera tjänsterna.

Stödtjänster kan beviljas om klienten inte klarar av dessa sysslor själv och inte heller kan få stöd av anhöriga, vänner eller frivilliga.

Måltidsservice på servicehus eller motsvarande och måltidstransporter

Avgifter:

alla måltider

14,50 €/dygn

morgonmål

2,50 €

lunch

7,50 €

middag

5,00 €

kvällsmål

2,50 €

kaffe och bröd

1,50 €

måltidsservice, hemtransport, huvudrätt

8,50 €

Hemtransport av varm mat beviljas endast personer som inte kan värma upp färdiglagad mat själva, eller åt minnessjuka personer som annars inte kommer ihåg att äta.

Bastuservice

Avgifter:

bastuservice utan assistans

4,50 €

bastuservice med assistans

6,00 €

 

Klädvård på bastu- och klädvårdsenheter i servicehus

Avgifter:

Tvättservice, 1 maskin tvätt, inkl. tvättmedel. För klienter inom hemvård.

7,00 €

 

Tvättservice, 1 maskin tvätt, inkl. tvättmedel. För klienter inom hemvård.

10,00 €

Servicehusens bastu- och klädvårdsenheter kan användas för tvättservice endast ifall inga andra möjligheter finns.

Särskilda färdtjänster

Avgifter:

Transport till bastu, enkel resa

3,50 €

Transport till dagverksamhet, enkel resa

3,50 €

Butiksservice

Avgifter:

butiksservice

6,50 €

 

Avgifterna inom serviceboende och effektiverat serviceboende (med heldygnsomsorg)


Hemvårdens mål är att stöda till ett tryggt boende och att främja funktionsförmåga och självständighet i kundens dagliga liv. Hemvårdstjänster beviljas i regel långtidssjuka äldre personer vars funktionsförmåga är nedsatt. Funktionsnedsättningen kan vara fysisk eller psykisk. Behovet av hjälp kan också bero på en minnessjukdom. I dagens värld kan vi också erbjuda olika tekniska lösningar i hemmet för att göra det tryggare att bo hemma.

Förutsättningen för att beviljas hemvård är att personen på grund av sin sjukdom eller funktionsförmåga inte självständigt kan använda social- och hälsovårdsservice utanför hemmet. Även personer som hemförlovas från sjukvård kan beviljas tidsbunden hemvård.

Personer vars hälsotillstånd gör det möjligt att ta sig till hälsovårdscentralen självständigt beviljas inte hemvård för enstaka vårdåtgärder.

Om behovet av hjälp ökar påtagligt och funktionsförmågan blir sämre räcker inte nödvändigtvis hemvården längre till som stödform. En sådan situation kan uppstå till exempel om en person behöver fler än fyra hemvårdsbesök per dag plus besök av nattpatrullen. I första hand strävas dock alltid till att ordna stöd så att kunden kan bo hemma och först därefter planeras andra boendeformer i samråd med kund, personal och anhöriga, utifrån kundens individuella behov.


Kontaktuppgifter

Välkomna att ta kontakt med oss ifall ni har frågor eller om ni önskar att servicebehovet bedöms. Vi hjälper dig gärna!

Med önskan om en riktigt skön sommar,

Hemvårdens handledare
Maarit Silvan – tel. 050 596 2615, ma-pe klo 11.00-12.00
Monika Gestranius – tel. 044 358 5840, ma-pe klo 11:00-12:00
Tove Lehtinen – tel. 040 488 5566, ma-pe klo 7.30-15.30

Hemvårdens serviceshef 
Krista Hyytiäinen – tel. 040 141 7394

Boende service
Hemförlovningshandledare Bettina Aaltonen – tel. 040 4885560, ma-pe klo 12.00-13.00

Allmän info om service
Servicehandledare Medris Jurs – tel. 040 6621426, klo 9.00-14.00

Minneskoordinator
Emma Soveri – tel. 050 5691814

Handledare för närståendevård
Heidi Strandberg – tel. 044 3585887

Byråsekreterare (avgifter)
Susanne Björklöf – tel. 040 4885579

Äldreomsorgschef
Tf. Krista Hyytiäinen – tel. 050 5962614