Hemvårdens kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter:

 

Pargas 

 

Hemförlovningsteamet

Bedömningar av servicebehovet för nya kunder som bor i Pargas via hemförlovningsteamet. 

Ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen

måndag–fredag kl. 7.30–14.30, anträffas bäst under telefontid måndag-fredag kl. 11-12

tel. 040 488 5566

Hemvårdsteamen Västra och Södra

Ansvarig handledare Maarit Silvan

telefontid måndag–fredag kl. 11–12

tel. 050 596 2615

Hemvårdsteamen Östra och Norra

Ansvarig handledare Rebecka Pahlman

telefontid måndag–fredag kl. 11–12

tel. 044 358 5840

Servicechef för hemvården

Krista Hyytiäinen

tel. 040 141 7394

 

Skärgården

 

Nagu hemvård 

Äldreomsorgsledare Marjut Hacklin tel. 040 488 5589

hemsjukvård Lena Dahlén tel. 040 504 6152

hemvård tel. 040 551 7913

Korpo Hemvård

Äldreomsorgsledare Erja Rajakannas tel. 040 485 0400

Hemvård och hemsjukvård tel. 040 511 4361

Houstkär hemvård

Äldreomsorgledare Johanna Rankio tel. 040 488 5595

hemvård tel. 040 488 5595

hemsjukvård tel. 040 488 5695

Iniö hemvård

Äldreomsorgsledare Denina Björklund tel. 050 439 1957

hemvård tel. 040 726 8103