Hemvården

Hemvården

Hemvård är vård, omsorg och sjukvård som ges hemma hos kunden och består av hemservice och hemsjukvård. För varje kund utarbetas en vård- och serviceplan som grundar sig på bedömning av servicebehovet inom hemvården.

Syftet med hemservice är att ge stöd och vård till kunder som inte har anhöriga som kan hjälpa och som behöver stöd i vardagliga sysslor och aktiviteter. Till hemsjukvårdens uppgifter hör bland annat att ta blodprov och behandla sår. Sjukskötarens tjänster kan vara av engångskaraktär eller regelbundna beroende på vård- och serviceplanen som utarbetas utifrån kundens behov och grundar sig på utlåtande från läkare.

Ett mentalvårdsteam inom hemvården inleder sin verksamhet under 2020. Målet med mentalvårdsteamet är att upprätthålla kundens funktionsförmåga och förebygga hälsorisker. Därtill ska teamet stödja och rehabilitera kunden till ett självständigt och hälsosamt liv.