Hemförlogningsteamet

Hemförlovningsteamet

 

Vad är det?

Hemförlovningsteamet hjälper när du behöver mer hjälp hemma under en kortare tid, t.ex. vid utskrivning från sjukhus eller hälsovårdscentralens bäddavdelning.

Du håller kanske på att återhämta dig från en akut sjukdom, har haft en operation eller behöver mer stöd på grund av andra skäl och behöver därför vård, stöd och rehabilitering hemma.

Vid behov gör hemförlovningsteamet ett besök för förstahandsbedömning om du bor hemma och ditt behov av hjälp har ökat. Genom samtal kommer vi överens om eventuella stödtjänster så att det fortfarande är meningsfullt och tryggt för dig att bo hemma.

Hemförlovningsteamet har som mål att ge intensifierat stöd och rehabilitering hemma i en utmanande livssituation. Samarbetet med anhöriga och andra aktörer inom vård är tätt, så att det är enkelt och tryggt för kunden att vara hemma.

 

Hemförlovningsteamet

Bedömningar av servicebehovet för alla nya kunder via hemförlovningsteamet

Ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen

måndag–fredag kl. 7.30–14.30, anträffas bäst under telefontid må-fre kl. 11-12

tfn 040 488 5566

 

Hemförlovningsteamets verksamhet

I det mångprofessionella teamet arbetar sjukskötare, närvårdare, fysioterapeut och ergoterapeut. Därtill samarbetar teamet med hemförlovningshandledaren på bäddavdelningen samt med andra samarbetspartner vid behov. Behovet av olika yrkesgruppers tjänster bedöms separat för varje klient.

Hemförlovningsteamet arbetar varje dag i veckan kl. 7.30–21.00. Nattetid står personalen inom trygghetstelefonteamet till hjälp.

Hemförlovningsteamet ger intensifierad, övergripande vård så länge som det behövs. Vid behov fortsätter stödet efter detta genom hemvård eller stödtjänster.

Hemförlovningsteamet utför sjukvårdsåtgärder såsom sårbehandling och borttagning av stygn hemma hos kunden. Den primära vårdplatsen är polikliniken om du kan ta dig dit på egen hand.

Besöket av en vårdare från hemförlovningsteamet är avgiftsfritt den dagen du skrivs ut från sjukhus eller hälsocentralens bäddavdelning. Även de kartläggningsbesök som görs hemma för att bedöma servicebehovet är avgiftsfria. Hemförlovningsteamets rehabiliterande bedömningsperiod är avgiftsbelagd. Närmare information om avgifterna får du av vårdarna inom hemförlovningsteamet eller den ansvariga sjukskötaren. Avgifterna för hemförlovningsteamet omfattas inte av avgiftstaket.