Hälso- och sjukvårdstjänster

HÄLSOSTATIONER OCH MOTTAGNINGAR


Hälsostationerna i Pargas stad (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö) betjänar invånarna i sitt område i frågor som rör hälsa och hälso- och sjukvård.

Pargas hälsostation
Vapparvägen 15 A
21600 Pargas
Tfn 02 454 5200

Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2
21660 Nagu
Tfn 02 454 5200

Korpo hälsostation
Tallbackavägen 4
21710 Korpo
Tfn 02 454 5200

Houtskärs hälsostation
Riggosvägen 2 A
21760 Houtskär
Tfn 02 454 5200

Iniö hälsostation 
Iniövägen 590
23390 Iniö
Flyttar till nya utrymmen 28.12-30.12.2022, ny adress Iniövägen 597
Tfn 02 454 5200

Mottagningarna (läkare, sjukskötare, rådgivning, diabetesrådgivning, tandvård, fysioterapi, laboratorium, röntgen, vaccinationer och psykolog) har tidsbokning.

Mottagningstider bokas under telefontiderna för tidsbokning eller via webben
All hälsovårdsservice fungerar på basen av tidsbokning.

Patientens behov av vård och hur akut vårdbehovet är bedöms av skötaren på mottagningen.

 

 

Kommunikation via e-post

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Rätten att välja vårdenhet - för icke brådskande vård

Begäran om åtgärder till överläkaren

Begäran om åtgärder till den dataansvariga

Registerbeskrivning 8.5.2018

Beställning av patientuppgifter