Hälsogranskning för arbetslösa

HÄLSOGRANSKNING (ARBETSLÖSA)


PARGAS


Hälsogranskningar för långtidsarbetslösa
Granskningarna görs på rekommendation av arbets- och näringsbyrån eller efter patientens eget önskemål.

Tidsbeställning till hälsovårdare;
Carola Silander-Lehtinen
måndagar och onsdagar kl. 8–9 samt fredagar kl. 10–11,
tel. 040 488 5504

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.