Geriatriska polikliniken

GERIATRISKA POLIKLINIKEN


Geriatriska polikliniken
Malmkulla vänstra ingången
Kommunalhemsvägen 12
21600 Pargas


Läkarmottagning, sjukskötarmottagning
Tid till polikliniken bokas efter vårdhänvisning av hälsocentralens läkare, skötare samt hemvårdspersonal


Minnesskötare 040 4885880