Fysio- och ergoterapi på bäddavdelningar

Fysio- och ergoterapi på bäddavdelningarna
 

Patienternas behov av terapi på bäddavdelningarna bestäms av läkare på respektive avdelning. Terapi ingår i avgiften för vårddag. Terapi ges på bäddavdelningarna på vardagar. Det görs vid behov hembesök för att bedöma patienternas behov av hjälpmedel och förutsättningar att klara sig hemma.

PARGAS

Fysioterapeut
Riitta Sjöblom
, Bäddavdelning och barn under skolåldern

Tfn 040 488 5512

Fysioterapeut
Annika Leandersson, Malmkulla Slussen och öppna vården samt arbetsfysioterapeut för stadens företagshälsovård.
Tfn. 040 357 8499

Konditionsskötare
Päivi Huuskonen, Malmkulla och utlåning av hjälpmedel
Tfn 040 488 5512

Ergoterapeut
Mikaela Hellström, Bäddavdelning och öppna vården
Tfn 040 488 56 66