Tukipalvelut

Tukipalvelut

Tukipalvelut toimivat itsenäisen asumisen tukena sekä täydentävät tarvittaessa kotihoitoa ja omaisten, ystävien ja vapaaehtoisten apua. Tukipalvelut eivät sisälly kotihoidon hintaan vaan ne laskutetaan erikseen.

Tukipalveluita myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakkaalle tehdään yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa kotihoidon antaman palvelun sisällöstä ja sen määrästä. Palvelu- ja hoitosuunnitelma arvioidaan säännöllisesti ja/tai tarpeen mukaan.

Paraisilla tukipalveluita ovat:

  • ateriapalvelu

  • turvapalvelu

  • kauppapalvelu

  • apteekkipalvelu

  • saunapalvelu

  • päivätoiminta

Maksut

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät sairautensa tai toimintakyvyn heikkenemisen takia pysty itse valmistamaan aterioitaan, eivät saa omaisiltaan tai läheisiltään tähän apua eivätkä pysty kulkemaan itsenäisesti kodin ulkopuolelle ruokailemaan. Ateriapalvelun tuella asiakkaan on mahdollista asua omassa kodissaan pidempään. Monipuolinen ja ravitseva ateria tukee ikääntyneen toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Ateriat kuljetetaan asiakkaan kotiin sovittuina päivinä. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti ja jälkiruoka. Aterioissa huomioidaan erityisruokavaliot sekä allergiat, ja viikoittainen ruokalista on löydettävissä Kaarean sivuilta. Tarvittaessa asiakasta autetaan pakkausten kansien avaamisessa ja ruoan tai astioiden asettamista esille.

Ateriapalvelun muutokset, mm. peruutukset tulee tehdä viimeistään edellisenä päivänä ma-pe klo 8:00-13.30 kotihoitoon ensisijaisesti sähköpostitse hemservice@pargas.fi tai puh 050 596 2655 tai 050 596 2654. Keittiö laskuttaa jokaisesta tilatusta ateriasta, jota ei ole peruutettu.

Asiakaspalautteet pyydämme ilmoittamaan suoraan valmistuskeittiöön, Malmkullan keittiöön puh 040 – 488 5602 / malmkulla.kok@kaarea.fi

 

Turvapalvelu

Turvapalvelu tuo tukea ja turvaa ikäihmisen ympärivuorokautiseen kotona asumiseen. Turvapalvelu tuotetaan turvapuhelinpalveluna, jossa tavalliseen kiinteään puhelinliittymään tai gsm- sovittimeen liitetään hälytyslaite. Asiakas voi valita haluaako pitää hälytysnappia rannekkeessa vai kaulaan ripustettavassa nauhassa. Hälytyspainiketta painamalla saadaan Paraisilla yhteys turvatiimiin, joka vastaa hälytyksiin ympärivuorokauden.  Saaristossa hälytys menee palveluasuntojen henkilökunnalle.

 

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät itse kykene hoitamaan kauppa-asiointiaan tai eivät saa apua omaisilta, ystäviltä tai vapaaehtoisilta. Kauppapalvelun tavoitteena on turvata päivittäistavaroiden saanti. Kauppapalvelua on mahdollista saada korkeintaan kerran viikossa. Kaupungin kauppapalveluun kuuluu avustaminen tilauksen tekemisessä, tuotteiden kotiinkuljetus ja tuotteiden purkaminen.

 

Apteekkipalvelu

Kotihoidon asiakkaille, joilla on säännöllinen lääkitys, suositellaan apteekin automaattista annosjakelua. Annosjakelu on asiakkaalle turvallinen ja luotettava tapa lääkkeiden jakeluun. Apteekin annosjakelusta voi kysyä lisää Paraisten Apteekista tai kotihoidon henkilökunnalta, ja annosjakelu on mahdollista ostaa myös suoraan apteekista.

Sairaanhoitaja tai lähihoitaja voi jakaa asiakkaan lääkkeet dosettiin, jos apteekin annosjakelu ei sovi olemassa olevan lääkityksen takia tai apteekin annosjakelu ei ole riittävä turvallisen lääkehoidon toteutumiseksi.

Kummassakin tapauksessa asiakkaan tulee olla kanta-asiakkaana apteekissa.

http://www.paraistenapteekki.fi/

 

Saunapalvelu

Saunapalvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole peseytymismahdollisuutta kotonaan eikä sitä voida järjestää omaisten, ystävien, vapaaehtoisten tai yksityisen palveluntuottajan toimesta. Saunapalvelua on mahdollista saada Koivukodossa kerran kahdessa viikossa, ja saunapalveluun voi tarvittaessa kuulua myös kuljetuspalvelu ja vaatteiden pesupalvelu. Vaatteiden pesupalvelu voidaan myöntää, jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta pyykin pesuun omassa kodissaan eikä sitä voida järjestää omaisten, ystävien, vapaaehtoisten tai yksityisen palveluntuottajan toimesta.

 

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tavoitteena on tarjota ikääntyneille ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa neuvontaa, erilaisia aktiviteetteja sekä sosiaalista kanssakäymistä. Toiminnalla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista.

Päivätoimintaa järjestetään Paraisilla päiväyksiköissä Aurinkoisessa ja Seniorituvassa sekä palvelutaloilla kaikilla kunta-alueilla.

Muistikoordinaattori 
Emma Soveri
puh. 050 569 1814

Hakemus päivähoitoon

 

Sisältöjulkaisija