Ajankohtaista koronavirustilanteessa

Ajankohtaista koronavirustilanteesta

VSSPH:n uusimmat ja voimassa olevat tiedotteet ja ohjeet löydät TÄSTÄ!

 

Päivitetty 26.1.2022

PARAISTEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

Kaksi covid-19 tapausta on tullut ilmi Paraisten terveyskeskuksen akuuttiosastolla 25.1.2022.  Varmuustoimenpiteenä, mahdollisen tartunnan leviämisen estämiseksi, emme tällä hetkellä suosittele vierailuja.

Vierailut vakavasti sairaille tai saattohoidossa oleville sallitaan, pyydämme että olette yhteydessä osastolle ennen vierailua puh. 040 4885520.

 

 

Päivitetty 20.1.2022
 

TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA KORONATILANTEESTA 

Tartunnat leviävät nyt nopeasti koko maassa ja tämä näkyy selvästi myös Paraisilla.

Sairaanhoidossa, tartunnanjäljityksessä ja puhelinpalveluissa on kova kuormitus. 

Koronavirusepidemia 2022 (vsshp.fi)

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita ja toivomme, että henkilöt, joilla on lieviä koronaoireita, eristäisivät itsensä viideksi päiväksi. Koronakotitestin voi tehdä, mutta positiivista kotitestitulosta ei tarvitse vahvistaa PCR-testillä. Jotkut työnantajat hyväksyvät oman sairausilmoituksen, mutta sairaustodistuksen voi pyytää omasta työterveyshuollosta tai vaihtoehtoisesti se voidaan kirjoittaa terveyskeskuksessa.

Kelan tartuntatautipäivärahaan oikeuttava virallinen eristyspäätös edellyttää positiivista PCR-testiä.

Koska testaustarve on nyt suuri, PCR-testauksessa ovat etusijalla lähinnä seuraavat ryhmät:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö
 • Ympärivuorokautisia ja muita hoiva- tai vammaispalveluja tarjoavissa laitoksissa työskentelevät henkilöt sekä asukkaat
 • Henkilöt, joilla on ikänsä tai perussairautensa vuoksi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin
 • Raskaana olevat   

Lievien koronavirusoireiden takia ei yleensä tarvitse käydä testissä – vältä kontakteja viiden päivän ajan ja noudata alueellisia ohjeita – Tiedote – THL

Kaupungin tartuntatautiyksikkö ottaa yhteyttä positiivisen PCR-testituloksen saaneisiin henkilöihin, heidän lähikontaktinsa, lähinnä oman perheen hoidon tarve kartoitetaan. Sairastuneen eristysaika on taudinkuvasta riippuen 5–10 vuorokautta. Muuten toivomme, että positiivisen PCR-testituloksen saanut henkilö ilmoittaa muille lähikontakteilleen, että he ovat voineet altistua ja että heidän on syytä seurata vointiaan.

Jos koronaoireita ilmenee lapsilla, heidän on oltava poissa päiväkodista ja koulusta vähintään viisi päivää. Selvään riskiryhmään kuuluville lapsille voidaan tehdä PCR-testi. Kotitestin voi tehdä, mutta kaikkia positiivisia kotitestituloksia ei pystytä vahvistamaan. Tässä vaiheessa kokonaisia päivähoitoryhmiä tai koululuokkia ei aseteta karanteeniin. Kaupungin tartuntatautiyksiköllä ei myöskään ole enää mahdollisuutta ottaa yhteyttä kaikkiin päiväkodeissa tai kouluissa altistuneisiin. Huoltaja voi halutessaan ilmoittaa positiivisesta tautitapauksesta luokalle tai ryhmälle. Monilla päiväkotiryhmillä ja koululuokilla on esimerkiksi Whatsapp-ryhmiä, joiden kautta he voivat tiedottaa asiasta.

Suositus korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa – THL

Työhön, kouluun tai päivähoitoon palatakseen henkilön on oltava oireeton kaksi vuorokautta. Oireettomuus tarkoittaa sitä, että henkilö on kuumeeton eikä hänellä enää ole limaista yskää tai nuhaa. Jos oireita edelleen on, otetaan yhteyttä sairaanhoitoon.

Paras tapa suojautua vakavalta koronavirustaudilta on edelleen rokottautuminen. Jo kaksi annosta suojaa, kolmas annos parantaa suojaa merkittävästi.

 


Päivitetty 18.1.2022

 

Koronan tapausmäärät ovat yhä voimakkaassa kasvussa Varsinais-Suomessa. Viime viikolla todettiin enimmillään liki 900 uutta tapausta päivässä.

Tällä hetkellä 14 vuorokauden ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on 100 000:a asukasta kohti 1519 eli voimakkaassa nousussa. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 1061.

– Epidemia on kiihtynyt 50 prosenttia viikon aikana ilmaantuvuuden osalta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Marttila sanoo.

Positiivisten näytteiden osuus on tällä hetkellä 33,3 prosenttia. Noin puolet tartunnoista todetaan Turussa ja toinen puoli muissa kunnissa sairaanhoitopiirin alueella.

Nuorten aikuisten (20–29-vuotiaiden) osuus tartunnoista on yhä korostunut viime viikon aikana, mutta tapausmäärät ovat silti nousseet kaikissa ikäryhmissä.

Tartunnanjäljitys on pahasti ruuhkautunut monissa kunnissa.

– Tämä on johtanut myös siihen, että emme enää kehota kaikkia positiivisen kotitestituloksen saaneita henkilöitä jatkossa hakeutumaan terveydenhuollon tekemään varmistustestiin vaan ainoastaan niitä, joiden on välttämätöntä saada virallinen varmistus infektiostaan, Marttila toteaa.

Näytä, että välität – ota rokote

Kolmannet rokotukset ovat edistyneet hyvin Varsinais-Suomessa. 12 vuotta täyttäneistä varsinaissuomalaisista 86,3 prosenttia on saanut kaksi koronarokotusannosta ja 42,9 prosenttia kolme annosta. Myös lasten rokotukset ovat alkaneet hyvin Varsinais-Suomessa. 5–11-vuotiaille on annettu jo yli 9000 ensimmäistä annosta.

– Niistä, jotka ovat saaneet kaksi rokotusta, jo liki puolet on saanut myös jo kolmannen annoksen, sanoo Marttila.

Ensimmäisiä rokotteita annetaan yhä noin 700 annoksen viikkovauhtia 12 vuotta täyttäneille.

Puolet koronapotilaista sairaalahoidossa koronan takia

Tällä hetkellä Tyksissä on 19 koronapotilasta, joista viisi on tehohoidossa.

Puolet sairaalahoitoon saapuneista koronaviruspositiivisista potilaista on hoidossa koronaviruksen aiheuttamien oireiden vuoksi, muilla ensisijainen sairaalahoidon aiheuttaja on jokin muu sairaanhoidollinen syy. Heillä korona on todettu lisälöydöksenä. Tähän jälkimmäiseen ryhmään kuuluu esimerkiksi muuten terveitä synnyttäjiä, joilla on todettu korona.

– Omikronin kyky aiheuttaa vaikea tautimuoto on onneksi tähän mennessä aikaisempia variantteja matalampi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Tehohoidon tarve on kuitenkin yhä korkea.

– Mikäli tehohoidon tarve yhä kasvaisi, meidän tulisi ajaa alas elektiivistä toimintaa eli suunniteltuja leikkauksia. Toistaiseksi toimenpiteitä on onneksi jouduttu siirtämään melko vähän, Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin kokouksessaan 18. tammikuuta 2022.

Lisätietoa: johtajaylilääkäri Mikko Pietilä mikko.pietila@tyks.fi tai puh. 050 515 0615 ja vt. ylilääkäri Harri Marttila harri.marttila@tyks.fi ja 050 478 6844.

 

 

Päivitetty 18.1.2022

Koronaviruksen omikronmuunnoksen leviäminen on kiihtynyt myös Paraisten alueella. Tällä viikolla on todettu ennätysmäärä tapauksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on 13.1.2022 julkaissut koko maata koskevat uudet ohjeet, jotka ovat luettavissa täältä: Lievien koronavirusoireiden takia ei yleensä tarvitse käydä testissä – vältä kontakteja viiden päivän ajan ja noudata alueellisia ohjeita – Tiedote – THL. Lyhyesti sanottuna ohjeena on, että jos oireet ovat lieviä, enää ei tarvitse tehdä virallista testiä, vaikka kotitesti olisi positiivinen. Kotitestit antavat melko luotettavan tuloksen. Suosituksessa on määritelty ryhmät, joiden kuitenkin on edelleen syytä hakeutua viralliseen testiin. Nämä suositukset ovat uudet, ja vie jonkin aikaa ennen kuin me kaikki olemme niistä ajan tasalla, joten se, tarvitaanko virallinen PCR-testi vai kotitesti ja omaehtoinen karanteeni vai virallinen karanteeni, tulee varmasti aiheuttamaan hämmennystä.

Kun joku koululuokassa tai päiväkotiryhmässä saa positiivisen kotitestituloksen, kunnan puolelta ei ryhdytä sen vuoksi tartunnanjäljitystoimiin. Positiivisen kotitestituloksen saava lapsi jää kotiin kuten ”tavallisessa flunssassa” ja pysyy kotona vähintään viisi päivää niin, että kaksi viimeistä päivää ovat lähes oireettomia. Luokassa tai ryhmässä saattaa mahdollisesti tapahtua altistumisia (tartunnan leviämistä), mutta kaikki toimivat tällöin samalla tavalla. Jos lapselle tulee oireita, vaikka vain lieviä, lapsi jää kotiin.

 

Päivitetty 17.1.2022

Pop-up koronarokotukset 5-11-vuotiaille lapsille sekä 18 vuotta täyttäneille sunnuntaina 23.1.2022

Paraisten kaupunki järjestää pop up-rokotustapahtuman 5-11-vuotiaille lapsille

Paraisten terveyskeskus /neuvola 23.1 klo 10 – 15

Nauvon terveyskeskus/lääkärinvastaanotto 23.1 klo 12 – 15

Koronarokotukset ilman ajanvarausta Paraisilla neuvolan uusissa tiloissa; Vapparintie 15. Sisäänkäynti perhekeskukseen talon toisessa kerroksessa, oikealla puolella. Nauvossa rokotukset annetaan terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolla. Jos molemmat huoltajat eivät ole läsnä, tarvitaan huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle, tulosta ja täytä lomake ennen käyntiä:

https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen_FI_15122021_Tulostus_FINAL.pdf/23f1e984-c481-ffb9-0081-c5d558c34286?t=1639643461329

Pop up-rokotustapahtumaan ei tarvita ajanvarausta. Ajanvarausta haluttaessa, ota yhteyttä omaan neuvola- tai kouluterveydenhoitajaan. Suosittelemme sähköistä ajanvarausta: www.pargas.fi/fi/web/pargas/sahkoiset-terveyspalvelut

Paraisten kaupunki järjestää pop up-rokotustapahtumat 18 vuotta täyttäneille

Paraisten terveyskeskus / lääkärinvastaanotto 23.1 klo 10 – 18

Nauvon terveyskesks / lääkärinvastaanotto 23.1 klo 12 - 15

Sunnuntaina 23.1.2022 klo 10-18 järjestetään koronarokotustapahtumat 18 vuotta täyttäneille Paraisten terveyskeskuksessa, Vapparintie 15. (Seuraa sinisiä kylttejä) sekä Nauvon terveysaseman lääkärinvastaanotolla.

Pop up-tapahtumaan ei oteta ajanvarauksia. Rokotustapahtuma on lähinnä tarkoitettu 3. rokotusannosta varten, mutta myös 1. ja 2. rokotusannoksia annetaan. 4. rokoteannos annetaan 12 vuotta täyttäneille jotka ovat voimakkaasti immuunipuutteisia.

THLn mukaan https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/kolmas-koronarokoteannos seuraaville ryhmille:

 

 • Voimakkaasti immuunipuutteisille suosittelemme kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta sekä neljättä annosta kun on kulunut 3-4 kuukautta kolmannesta annoksesta.
 • 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.
 • Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Ajanvarausta toivoville suosittelemme www.pargas.fi/fi/web/pargas/sahkoiset-terveyspalvelut

puhelinlinjojen ylikuormituksen takia.

 

Lisäinformaatiota th Carola Silander-Lehtinen, puh. 040 488 5504

Th Outi Ramsted, puh 040 488 5541 (lastenrokotukset)

 


Päivitetty 11.1.2022

Koronan vauhti kiihtyy Varsinais-Suomessa

Tällä hetkellä koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on 100 000 asukasta kohti 1061 eli voimakkaassa nousussa. Tapauksia on noin 600 päivässä ja testien positiivisuusprosentti on lähes 30.

– Testien positiivisuusprosentti vastaa normaaleja influenssaepidemioiden huippuja, eli olemme siis todella korkeissa luvuissa, mutta tämän aallon huippua ei ole vielä nähty, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Harri Marttila sanoo.
Likipitäen kaikki tapaukset edustavat omikronvarianttia.

Sairaalahoidon tarve on pysynyt sairaanhoitopiirissä melko saman suuruisena ja meillä potilasmäärän lisääntyminen on ollut maltillisempaa kuin monilla muilla alueilla, Marttila sanoo.

Vaikka omikronvariantin arvellaan olevan deltavarianttia lievempi, omikronvariantti voi silti aiheuttaa sairaalahoidon tarvetta, varsinkin riskiryhmäläisille ja rokottamattomille. Tyksissä oli 11.1. aamulla hoidossa 20 potilasta vuodeosastoilla ja viisi potilasta teho-osastolla. Osalla näistä potilaista taudinaiheuttajaksi on paljastunut omikronvariantti.

Suositellaan yksilöliikuntaa

Koronakoordinaatioryhmän näkemys on, että joukkue- ja ryhmäurheilun sijasta voidaan suositella yksilöliikuntaa, johon liittyvä tartuntariski on vähäisempi kuin joukkue- tai ryhmäurheilussa.

Kaikessa liikuntatoiminnassa on kuitenkin huolehdittava koronaturvallisista käytännöistä kuntosaleilla ja liikuntatiloissa. Näihin toimiin sisältyvät maskien käyttö, käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun välttäminen liikuntatiloissa sekä pukuhuoneessa.
– Ryhmän näkemyksen mukaan lasten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen erityisesti huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojien käyttö, kun laji sen mahdollistaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Kouluissa on jo pitkään noudatettu terveysturvallisia toimia ja kokonaismäärään suhteutettuna kouluihin ja harrastuksiin jäljitettävät tartunnat ovat olleet maltillisia. Koronakoordinaatioryhmä katsoi, että harrastusten tauottamisen tuomat haitat ovat suuremmat kuin hyödyt.


Yksityistilaisuuksissa enintään viisi perheen ulkopuolista mukana

Yksityistilaisuuksissa koronaministeriryhmän suositusta pitää noudattaa: Tulisi olla enintään viisi henkilöä perheen ulkopuolelta mukana.
Henkilöiden, joiden vastustuskyky on alentunut, suositellaan hakevan tehosteannoksensa THL:n ohjeistuksen mukaan. Koronakoordinaatioryhmä haluaa suojella erityisesti henkilöitä, joilla on alentunut vastustuskyky, koska heidän riskinsä vakavalle, sairaalahoitoa vaativalle koronainfektiolle on muuta väestöä suurempi.
 
Lisätietoa: johtajaylilääkäri Mikko Pietilä mikko.pietila@tyks.fi tai puh. 050 515 0615 ja vt. ylilääkäri Harri Marttila harri.marttila@tyks.fi ja 050 478 6844.

 

Päivitetty 10.1.2022

 


Kolmas koronarokoteannos

THLn mukaan https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/kolmas-koronarokoteannos kolmas rokoteannos annetaan seuraaville ryhmille:

 • Voimakkaasti immuunipuutteisille suosittelemme kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta. 
 • 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.
 • Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Ajan voit varata kaupungin verkkosivuilla https://www.pargas.fi/fi/web/pargas/sahkoiset-terveyspalvelut, tai soittamalla terveyskeskukseen 02 4545200 arkisin klo 9 – 13.

Suosittelemme sähköistä ajanvarausta puhelinlinjojen ylikuormituksen takia.


Päivitetty 7.1.2022

Sairaanhoitopiiri: Varsinais-Suomen koronatilanne ryöpsähtänyt

Koronaepidemia leviää Varsinais-Suomessa nyt uudella voimalla. Vuosi 2022 on alkanut valitettavien ennätysten merkeissä.

Alkuviikolla 3.1.–6.1. Varsinais-Suomeen kirjattiin 1505 uutta koronatapausta. Viikko sitten vastaavana aikana tapauksia oli 1168. Tyksin mikrobiologian laboratorio on viime päivinä tutkinut keskimäärin yli 1200 näytettä vuorokaudessa ja näytteistä positiivisia on ollut noin 29%.

– Emme ole vielä nähneet epidemian huippua. Omikronvariantti on vallannut alaa hyvin nopeasti. Likipitäen kaikki positiiviset näytteet ovat nyt omikronvarianttia. Sairaalahoidon tarve ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi lähtenyt samanlaiseen nousuun kuin tapausmäärät, mutta mahdollinen sairaalahoidon tarve ilmenee noin viikon viiveellä sairastumisesta, sanoo infektiolääkäri Harri Marttila.

Tällä hetkellä 14 vuorokauden ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on 100 000 asukasta kohti 895,5 eli voimakkaassa nousussa. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 594,7.

– Koronatartuntoja on todellisuudessa vielä enemmän, sillä kuntien tartunnanjäljitys on ymmärrettävästi pahasti ruuhkautunut. Osaa tartunnoista ei ole vielä ehditty rekisteröidä eikä tartunnan saaneisiin ole siten voitu olla yhteydessä, Harri Marttila sanoo.

Kotona tehtävien testien tulokset eivät luonnollisesti edes näy näissä luvuissa.

– Pienistäkin oireista on jäätävä kotiin. Suositan tekemään kotitestin, jos suunnittelee tapaavansa tuttavia ja erityisesti henkilöitä, joilla on heikentynyt vastustuskyky. Valitettavasti tilanteemme ei salli nyt kokoontumisia sisätiloissa, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Tyksissä on perjantaina 7.1. hoidossa 21 koronapotilasta vuodeosastoilla, teho-osastolla alle viisi. Uusia tehohoitojaksoja ei ole vuoden 2022 aikana alkanut. Koko lähes kahden vuoden epidemian aikana Varsinais-Suomessa on raportoitu 142 koronan vuoksi menehtynyttä (keski-ikä on 80,6 vuotta).

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu ensi viikolla. Epidemiatilannetta ja kansallisia linjauksia seurataan jatkuvasti.


Päivitetty 4.1.2022

Koronakoordinaatioryhmä kehottaa kotitesteihin

Koronavirustartuntojen määrän noustessa voimakkaasti koronakoordinaatioryhmä kehottaa ottamaan kotitestauksen avuksi. Ryhmä suosittelee kotitestiä kaikille sosiaali-ja terveydenhuollossa asioiville. 

Koronavirustilanne heikentyy yhä nopeasti Varsinais-Suomessa. Koronaviruksen ilmaantuvuus saavutti jälleen uuden ennätyksensä, 627 tartuntaa 100 000:a asukasta kohden edeltävän kahden viikon ajalta.

– Vallitseva koronaviruksen variantti on nyt omikron. Virusta on jo tavattu kaikista kunnista Varsinais-Suomessa. Eniten tartuntoja on 20–30-vuotiailla, mutta tapauksia todetaan kaikissa ikäryhmissä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Harri Marttila kertoo.

Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut, mutta sitä tehdään edelleen. Osassa kunnista jäljitystä on jouduttu priorisoimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirissä päästään edelleen noin 70 prosentin jäljitettävyyteen. Lähipiiri on edelleen tavallisin tartuntapaikka.

– Omikron on osoittautunut huomattavan hyvin tarttuvaksi. Tartunnan saaneissa on kasvava määrä kahden ja jopa kolmen rokotuksen saaneita, Marttila kertoo.
 

Maskit ja kotitestit käyttöön

Koronakoordinaatioryhmä totesi kokouksessaan 4. tammikuuta, että lisää keinoja tarvitaan viruksen torjuntaan. Maskien lisäksi ryhmä suosittelee kotitestejä.

– Kotitestiä on hyvä käyttää, kun mennään asioimaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisäksi me kaikki voimme tehdä itse testin, kun suunnittelemme vaikkapa tuttavien tapaamista. Erityisesti on nyt suojattava henkilöitä, joilla on heikentynyt vastustuskyky esimerkiksi perussairauden vuoksi, koordinaatioryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä totesi.

Varsinais-Suomen sairaaloissa oli 4.1. aamulla hoidossa teho-osastolla alle viisi ja muilla osastoilla 24 covid-positiivista potilasta. Koronavirustautiin kuolleiden määrä kasvoi joulukuussa koko epidemia-ajan korkeimmaksi. Kuukauden aikana menehtyi yhteensä 24 potilasta.

Liikuntaharrastuksia koronaturvallisin edellytyksin

Koronakoordinaatioryhmä keskusteli liikuntaharrastusten edellytyksistä, kun Länsi-Suomen aluehallintoviraston määräämä harrastustilojen sulku päättyy. Voimassaolevat rajoitukset päättyvät 15. tammikuuta.

– Rajoitusajan päättymisen jälkeen näemme tarpeelliseksi arvioida tarkoin erityisesti yksilölajien ja rajoitetun osallistujamäärän koronaturvallisia liikuntaharrastuksia jatkamisen edellytyksiä. Erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaan ei tulisi jatkossakaan kohdistaa rajoitustoimia, Mikko Pietilä sanoo.


Päivitetty 30.12.2021

Aluehallintavirasto on määrännyt yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista ja käyttöä koskevat uudet koronarajoitukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista ja käyttöä koskevat uudet koronarajoitukset. Tilojen sulkeminen ei koske alle 18-vuotiaiden harrastustoimintaa. Päätökset ovat voimassa 1.-15.1.2022.

Ei yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia, liikunta- ja virkistystilat kiinni

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja ulkotiloissa.

 • Lisäksi aluehallintovirasto määrää suljettaviksi yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, joita käytetään liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaan. Näitä tiloja ovat
 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Rajoitukset ovat Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa nyt yhteneväiset. Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske:

 • vuonna 2004 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa
 • ammattiurheilemista
 • yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa
 • lakisääteisten palvelujen toteuttamista, kuten lääkinnällistä kuntoutusta
 • vähittäiskaupan liiketiloja ja palvelujen tarjoamiseen käytettäviä tiloja sekä kulkua niihin.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia tai tilojen sulkemista koskevia määräyksiä ei ole mahdollista kiertää edellyttämällä osallistujilta koronapassia.
 

Tartunnanriskiä voi ehkäistä monilla toimilla yleisissä tiloissa

Muissa yleisissä tiloissa toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Tiloissa tulee pitää asiakkaiden ja osallistujien nähtävillä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla tartuntariskiä pyritään alentamaan. Keinoja ovat esimerkiksi kasvomaskin käytön edellyttäminen, ilmanvaihdon tehostaminen, asiakasmäärän rajoittaminen, kävijöiden osallistumisen porrastamalla tai asiakaspaikkojen väljempi sijoittelu.

Asiakas- ja yleisötiloissa tulee lisäksi noudattaa hygieniavaatimuksia, jotka koskevat tehostettua tilojen ja pintojen puhdistamista sekä mahdollisuutta käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen.

Lue lisää aluehallintaviraston sivuilla


Päivitetty 21.12.2021

Vierailut vanhusten palveluasumisyksiköissä sekä terveydenhuollon osastoilla

Varsinais-Suomen koronaryhmän suositusten mukaan potilaiden terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi toivotaan vierailijoiden tekevän Covid-19 pikatestin ennen vierailua osastolla.


 


Päivitetty 17.12.2021

Koronarokotukset riskiryhmässä oleville lapsille iässä 5-11 vuotta

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos suosittelee rokotusta lapsille jos he kuuluvat seuraaviin riskiryhmiin: 
5—11-vuotiaiden lasten koronarokotukset - THL

-    Ylipaino, ISO-BMI 30 tai yli 
-    Elinsiirto tai kantasolusiirto
-    Voimakas immunosuppressiivinen hoito tai immuunivajaus 
-    Harvinaissairaudet 
-    Krooniset keuhkosairaudet
-    Sydänsairaudet
-    Krooninen munuaissairaus
-    Vaikea krooninen maksasairaus
-    Hengitysvajausta aiheuttavat tai infektioherkkyyttä lisäävät neurologiset sairaudet
-    Downin oireyhtymä
-    Tyypin 1 ja 2 diabetes
-    Säännöllistä lääkititystä vaativa astma 
-    
Paraisilla annetaan riskityhmärokotukset lapsille isässä 5 – 11 vuotta ajanvarauksella keskiviikkona 5.1 ja 12.1. Rokotukset annetaan lastenneuvolassa, terveyskeskuksen vieressä, Vapparintie 15. Ajanvaraus neuvolan tai oman kouluterveydenhoitajan kautta (22.12 asti). 
Ajalla 27.12 – 4.1 klo 8.30 – 9.30 puh 040 488 5541 tai klo 8 – 9 puh 040 488 5505. 
Rokotukset Nauvossa, Korpoossa, Houtskarissa ja Iniössä annetaan terveysasemilla ajanvarauksella.  Vanhempi jolla on mahdollisuus käyttää puolesta asiointia voi varata ajan www.pargas.fi/fi/web/pargas/sahkoiset-terveyspalvelut tai soittamalla 02 4545200 klo 9 – 13. 

Kolmannen annoksen rokotukset jatkuvat toistaiseksi entisen tiedotteen mukaan. 


 

 


 


 


 


Koronainfo (koronapositiiviset, rokotetut)