Suoravastaanotto

Suoravastaanotto

 

Äkillisesti alkaneen kivun yhteydessä sinulla on mahdollisuus päästä ilman lääkärin lähetettä fysioterapian suoravastaanotolle tiettyjen kriteereiden mukaan.
Fysioterap
ian suoravastaanotolla tuki- ja liikuntaelinoireesi tutkitaan ja arvioidaan yksilöllisesti.
Fysioterapeutti haastattelee ja suorittaa kliinisen tutkimuksen, jonka perusteella hän arvioi, onko vaiva hoidettavissa fysioterapian keinoin.
Kliinisen tutkimuksen ja haastattelun perusteella fysioterapeutti tekee johtopäätöksen, laatii yhdessä asiakkaan kanssa hoitosuunnitelman, valitsee näyttöön perustuvat, hoitosuositusten mukaiset hoitomenetelmät, suorittaa hoitotoimenpiteet ja ohjaa terapeuttisia harjoitteita. Saat kivunhoitoon lääkkeettömiä keinoja, käsikauppalääkitysohjeita ja tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. 
Kipua voidaan joissain tapauksissa myös lievittää fysikaalisilla menetelmillä tai tukiteippauksilla.

Fysioterapeutti voi tarvittaessa kirjoittaa sairaslomaa 1-5 päivää. Fysioterapian suoravastaanotolle saa ajan lääkärinvastaanotolta. Koskee 16-75-vuotiaita.

Fysioterapeutin suoravastaanoton tavoitteena on:

  • oikea-aikaisen ja oikein kohdennettuun hoitoon pääsyn nopeuttaminen
  • jatkotutkimusten tarpeen ja tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvien lääkärikäyntien määrän väheneminen
  • fyysisen toimintakyvyn ja työkyvyn nopea palauttaminen
  • harrastustoimintaan paluun mahdollistaminen ja nopeuttaminen
  • sairauspoissaolojen tarpeen ja poissaoloajan pituuden väheneminen
  • vaivojen pitkittymisen ehkäiseminen