Perhehoito

Perhehoito Varsinais-Suomessa

 

Ikäihmisten tai kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito mahdollistaa turvallisen ja yksilölliset tarpeet huomioivan arjen perhekodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito voi kestää muutaman tunnin tai perhekodissa voi asua pysyvästi. Lyhytaikaisesti perhehoitoa voidaan järjestää esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi. Jos arki omassa kodissa ei ole enää turvallista eikä mielekästä, perhekotiin voi hakea pitkäaikaisesti asumaan.

Perhekodit ovat tavallisia koteja, jotka on todettu perhehoitoon sopiviksi ja turvallisiksi. Perhehoitajat ovat käyneet perhehoidon ennakkovalmennuksen ja ovat halukkaita huolehtimaan hoidettavan turvallisesta arjesta, hoivasta ja osallisuudesta. Perhekotiin pääsee tutustumaan ennen perhehoidon aloittamista. Perhekodissa eletään tavallista perhe-elämää, jossa perhehoitoon tuleva asukas saa olla mukana kaikissa puuhissa voimiensa mukaan.

Perhehoitoa haetaan oman kunnan ikäihmisten tai vammaisten palveluista. Mikäli kunta myöntää palvelun, tulee sieltä hakemus Perhehoitoyksikköön, jossa pyritään löytämään perhehoitoa hakevalle henkilölle sopiva perhekoti. Hakemusvaiheessa on tärkeää kertoa avun tarpeen, turvallisen hoidon ja perhekodin valinnan kannalta oleelliset tiedot hakijasta.

 

Lisätietoa perhehoidosta ja Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksiköstä:

 

https://kaarina.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut#varsinais-suomen-ikaihmisten-ja-kehitysvammaisten-perhehoitoyksikko