Palvelusetelit

Palvelusetelit

Palveluseteli on kunnan uusi tapa tarjota ikääntyneiden hoitopalveluja. Seteleiden tarkoituksena on lisätä asiakkaiden vaihtoehtoja, monipuolistaa palvelutuotantoa ja edistää kunnan, elinkeinoelämän ja yksityisten palveluntuottajien välistä yhteistyötä. Palvelusetelien käytöstä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetussa laissa.

Asiakkaat, joille palveluseteli on myönnetty, voivat valita kaupungin hyväksymän palveluntuottajan tuottamaan sovitun palvelun. Palvelusetelitoimintaa varten on laadittu ns. sääntökirjat, joissa selitetään kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Paraisilla palveluseteleitä ja ostopalveluja varten käytetään sähköistä järjestelmää (parastapalvelua.fi).

Palveluseteli- ja lupamenettelyn puitteissa tarjottavia palveluja sekä tiettyjä ostopalveluja varten käytetään sähköistä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää (parastapalvelua.fi). Parastapalvelua.fi-sivuston kautta asiakas voi saada käyttöönsä kaupungin myöntämän palvelusetelin. Järjestelmään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelussa asiakas voi muun muassa seurata palvelun toteutumista ja antaa palautetta.

Yritykset, jotka haluavat hyväksytyiksi palveluntuottajiksi, tunnistautuvat parastapalvelua.fi-sivustolle pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja voivat sen jälkeen hakea hyväksyntää kunnan tarjoamien palveluiden tuottajiksi. Palveluntuottaja kirjaa asiakkaan saamat palvelut järjestelmään ja saa selvityksen hyväksyttyjen kirjausten perusteella.