Murupolku

Omaishoitajille järjestettävä ohjaus, ohjelma ja virkistys

Omaishoitajille järjestettävä ohjaus, ohjelma ja virkistys

Kaupunki järjestää omaishoitajan hoitotehtävän tueksi ohjausta ja koulutusta yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Ohjauksessa käsitellään esim. kysymyksiä, jotka koskevat omaishoitajan asemaa ja hyvinvointia, omaishoitajan ja kunnan välistä yhteistyötä sekä avustamisen ja hoitotyön perusteita. Ohjauksen avulla voidaan edistää hoidon laatua ja taata, että omaishoitaja noudattaa hoidettavan toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä menettelytapoja. Omaishoitajia informoidaan mahdollisuudesta osallistua ohjaukseen säännöllisesti. Joka vuosi järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielistä ohjausta.

Myös Omaishoitajien liitto järjestää säännöllisesti koulutusta omaishoitajille. Lisätietoja liiton verkkosivuilla.

Kaupunki järjestää erilaista ohjelmaa ja virkistystoimintaa sekä omaishoitajille että hoidettaville yhteistyössä Folkhälsanin, SPR:n, suomenkielisen ja ruotsinkielisen seurakunnan, yksityisten toimijoiden ym. kanssa. Omaishoitajille järjestetään säännöllisesti vesijumppaa ja keskusteluryhmiä sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi omaishoitajille järjestetään luentoja, kursseja, liikuntatoimintaa jne.