Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tuen hakemus tehdään kirjallisesti, liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Paraisten sosiaalikeskus / omaishoito
Rantatie 28
21600 Parainen

Palvelutarpeen arviointi ja muiden välttämättömien palveluiden tarve ja määrä arvioidaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tekemällä kotikäynnillä. Päätös perustuu aina kokonaisarviointiin. Päätöksenteon tukena käytetään yksilökohtaista harkintaa. Yli 65 vuotiaiden toimintakykyä arvioitaessa käytetään RAVA-mittaria.

Omaishoidon tuesta tehdään päätös, sopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma, jotka lähetetään omaishoitajalle ja hoidettavalle kotiin postitse.

Liitteet
Omaishoidontuki hakemus