Neuvonta ja ohjaus

Neuvonta ja ohjaus

Ikäihmiset voivat saada neuvontaa ja ohjausta Seniorumin ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien ohella vanhustenhuollon eri toimintayksiköistä.

Senioreiden neuvontakeskus Senioripiste

Senioreiden neuvontakeskuksen toiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa ikäihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Tavoitteena on, että ikäihmiset ja heidän omaisensa saavat tietoa ja neuvontaa ikääntymiseen, terveyteen ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvissä asioissa sekä siinä, mistä ja miten tukea ja palveluita voi saada.

Neuvontakeskuksen henkilökunta tiedottaa, opastaa ja neuvoo mm. seuraavissa asioissa:

· Palvelut ja etuudet
· Terveys ja sairaanhoito
· Turvallinen lääkehoito
· Apuvälineet ja tapaturmien ehkäisy
· Vaihtoehtoiset asumismuodot
· Virkistysmahdollisuudet ja liikuntapalvelut
· Eri järjestöjen toiminta

 

Neuvontakeskus Senioripiste

Rantatie 30, 21600 Parainen

Palveluohjaaja Medris Jurs

puh. 040 488 5692

 

Vierailuaika neuvontakeskuksessa ma - to klo 10-12.

Muistikoordinaattori, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, omaishoidon ohjaaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti ovat tavattavissa neuvontakeskuksessa sopimuksen mukaan.

 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään ikääntyneille kuntalaisille jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä.

Käyntien tavoitteena on edistää ikääntyneen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä. Kotikäynnillä palveluohjaaja keskustelee ikääntyneen henkilön kanssa tämän nykyisestä tilanteesta ja tulevista tarpeista sekä antavat ohjausta hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi kotikäynnillä saa tietoa kunnan ikäihmisille tarjoamista palveluista ja ikäihmisille kuuluvista etuuksista.

Vuosittain 80 vuotta täyttäville kuntalaisille lähetetään kirje, jossa tarjotaan kotikäyntiaikaa. Kotikäynti on vapaaehtoinen ja maksuton.

 

Huoli-ilmoitus

Lomake: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon henkilön tuen tarpeen arvioimiseksi