Luovuuskeskus - otsikko

Luovuuskeskus

Kuva Luovuuskeskuksesta, julkisivu

 

Luovuuskeskus sisältö

Mikä on Luovuuskeskus? 

Luovuuskeskus on nimitys uudelle laadukkaalle ja luovuuteen innostavalle koulukampukselle, joka rakennetaan Paraisille. Luovuuskeskuksen yhteyteen rakennetaan myös uusi liikuntahalli.
 

Missä Luovuuskeskus sijaitsee?

Kampus sijaitsee Paraisten keskustassa, osoitteessa Koulukatu 16.
 

Mitkä toiminnot Luovuuskeskukseen sijoittuvat? 

Uudesta koulukampuksesta tulee kaksikielinen, eli sinne sijoittuvat sekä suomen- että ruotsinkieliset lukiot (Paraisten lukio, Pargas svenska gymnasium), molemmat yläasteet (Paraistenseudun koulu, Sarlinska skolan) ja Axxell, joka tarjoaa monipuolista toisen asteen koulutusta sekä nuorille että aikuisille.
 

Mitä uutta Luovuuskeskuksessa on verrattuna ns. perinteiseen koulurakennukseen?

Luovuuskeskus on yhdistelmä vanhaa ja uutta, uusia toimintatapoja tukevia sekä omiin toimintoihin sidottuja tilaratkaisuja. Tilat ovat suurelta osin yhteiskäytössä, mutta oppilailla on omia ns. kotipesäalueita.  

Luovuuskeskuksen tavoitteena on luoda inspiroiva oppimisympäristö, tukea eri käyttäjäryhmien yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa elävä kaksikielisyys. Ja tietysti kaikkein tärkeintä ovat hyvinvoivat käyttäjät!

 

Kuka tekee päätökset koskien suunnittelua ja rakentamista?

Suunnittelua on tehty pedagogian lähtökohdista. Pedagoginen ryhmä on antanut rakentamiselle lähtötiedot, suunnittelua ohjaa projektipäällikkö ja hanke etenee ohjausryhmän seurannassa ja teknisten tukipalveluiden jaoston ja sivistyslautakunnan hyväksyessä päätökset.

ORGANISAATIOKAAVIO
 

Kuka suunnittelusta vastaa?

Hankkeen pääarkkitehti on arkkitehti SAFA Mikko Uotila. Uotila on toiminut pääsuunnittelijana lukuisissa kouluhankkeissa, mm. Raumalla, Kaarinassa ja Turussa. (CV)

Mikko Uotilan mukaan Luovuuskeskus on suunniteltu nykypäivän pedagogiikkaa ja yhteisöllisiä työtapoja silmällä pitäen. uusissa opetussuunnitelmissa hyödynnetään mm. yhteis- ja tiimiopettajuutta ja saadaan näin opettajien tiedot ja taidot paremmin oppilaiden käyttöön ja hyödyksi. 

- Arkkitehtuurin keinoilla Luovuuskeskus pystyy tarjoamaan virikkeellisen toimintaympäristön. Toteutukselle on valittu kompakti muoto, joka kokoontuu ydintilan ympärille. Rakennusta lähestytään useista suunnista helposti ja siksi halutaan välttää pitkiä siipimäisiä rakennuksen osia, jotka luovat katvealueita ja vaikeasti valvottavia ulkotiloja, Uotila toteaa.

- Oppimista tarkastellaan nykykoulussa oppijan näkökulmasta ja ympäristöissä tapahtuvana prosessina, jolloin pääpaino on opetustuntien suunnittelun sijasta opiskeluprosessien ja niiden tukemisen suunnittelussa. Opiskelu on tutkivaa, aktiivista, osallistavaa ja yhteistoiminnallista.  Avoimet tilat ovat kaikille yhteisiä, kodikkaita ja virikkeitä täynnä. Kaikissa 30 vuoden aikana suunnittelemissani yli 50 koulussa on toteutettu ainakin joitain avoimen oppimisympäristön tilaratkaisuja. Toivommekin uuden Luovuuskeskuksen myötä positiivia oppimiskokemuksia niin lapsille kuin koulun aikuisille, Uotila iloitsee.
 

Kuka Luovuuskeskuksen rakentaa?

Alihankkijoiden kilpailutukset ovat tulossa syksyllä 2021.
 

Koska Luovuuskeskus valmistuu? 

Opetus Luovuuskeskuksessa alkaa elokuussa 2023 ja ulkoalueet valmistuvat vuoden 2024 aikana.

Piirustukset

Asemapiirustus 7.6.2021, muutos tunnus J 23.5.2022 (PAR-P1)

Julkisivu 1, 7.6.2021, muutos tunnus I 31.5.2022 (PAR-P7)

Julkisivu 2, 7.6.2021, muutos tunnus J 16.6.2022 (PAR-P8)

Pihasuunnitelma 7.6.2021, muutos tunnus J 23.5.2022 (PAR-D6)

 


Uusi liikuntahalli

Haluamme luoda aktiviteetti- ja kohtauspaikkojen verkoston

Liikuntahalli uuden koulukeskuksen ja muiden olemassa olevien koulujen välittömässä läheisyydessä luo liikuntaa varten suunniteltujen koulupihojen kanssa houkuttelevan kokonaisuuden, jossa on mahdollisuuksia urheilulle ja liikunnalle sekä ulkona että sisällä.

Uuden liikuntahallin rakentaminen nykyisen PUNT:n hallin yhteyteen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023, sillä valtion tukipäätöstä ei myönnetty toukokuussa 2022. Rakennuttajana toimii PUNT Oy. Liikuntahallin suunnitellaan olevan valmis käyttöön otettavaksi syksyllä 2024.

Paikallisten tarpeiden täyttämisen lisäksi alue houkuttelee myös pidemmältä tulevia käyttäjiä ja siitä tulee Paraisten kaupungin tunnusmerkki.
 

Liikuntahallin investointihankkeen hankeryhmä

Stefan Lindström, puheenjohtaja
Sven Sjöström, projektipäällikkö
Jonas Nylund, kaupungin edustaja
Seppo Pihl, kaupungin edustaja
Christa Andersson, sivistysosasto
Jessica Ranta-aho, yhdistysten edustaja Mikael Enberg, PUNT:n toimitusjohtaja

Ajankohtaista ja aikataulu
*arkkitehtisuunnittelu on tehty
*rakennus sijoitetaan PUNT:n viereen
*hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarviot, valmitui lokakuussa 2021, ja tarkistetaan loppuvuodesta 2022.
*hankkeen ja teknisten suunnitelmien esittely ministeriölle syys-lokakuussa
*hakemus valtiontuesta jätetään joulukuussa 2022
*rakennuslupahakemus jätetään keväällä 2023
*päätös valtiontuesta annetaan huhtikuussa 2023
*rakentaminen aloitetaan elokuussa 2023
*rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2024