Kotihoidon palveluiden myöntäminen

Kotihoidon palveluiden myöntäminen

Kotihoidon palveluita myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakkaalle tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa kotihoidon antaman palvelun sisällöstä ja sen määrästä. Palvelu- ja hoitosuunnitelma arvioidaan säännöllisesti ja/tai tarpeen mukaan.

Avuntarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, ja vaihdella yhdestä käyntikerrasta kuukaudessa muutamiin käynteihin päivässä. Kotihoidon lisäksi tukipalvelut, kuten ateriapalvelu ja päivätoiminta tukevat asiakkaan arkea niin fyysisesti kuin henkisestikin.

Kotihoidon palvelut kohdennetaan pääsääntöisesti iäkkäille; muiden henkilöiden palvelutarve arvioidaan erikseen. Kotihoidon palveluita voidaan myöntää henkilölle, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut päivittäisissä toiminnoissa tai muusta syystä, kuten:

  • apteekin annosjakelu ei ole riittävä turvallisen lääkehoidon toteutumiseksi

  • sairaus tai toimintakyky estää käyttämästä sosiaali- ja terveyspalveluita

  • sairaalahoidon jälkeen tarvitsee tukea kotona selviytymiseen

Kotihoitoa ei voida myöntää yksittäisiä hoitotoimenpiteitä, kuten verenpaineenmittausta tai laboratorionäytteen ottamista varten.