Kotihoidon maksut

Maksut

 

Kotihoito ja palveluasuminen

Kotihoito ja tukipalvelut ovat maksullisia. Kotihoidon kuukausimaksu peritään asiakkaalta, joka saa säännöllisesti hoitoa ja/tai sairaanhoitoa. Kuukausimaksu määritellään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja siihen vaikuttaa asiakkaan maksukyky. Palveluasumisesta peritään myös kuukausimaksu. Maksut peritään kotihoidon sekä palveluasumisen asiakkailta aikaperusteisesti. Tukipalveluista peritään erille maksu.
Tilapäisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta peritään käyntikohtainen maksu.

 

Maksut

 

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen asiakkailta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan nettokuukausitulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on ensin tehty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaiset vähennykset. Jos asiakas on välittömästi ennen palvelujen alkamista elänyt yhteystaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset.