Murupolku

Opiskelijakunta

Opiskelijakunta

 

Lukion opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan, joka valitsee keskuudestaan hallituksen. Vaalit pidetään heti lukuvuoden alettua.

Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii lehtori Laura Hatva.

Meidän lukiomme saattaa kooltaan olla pieni, mutta sitä suuremmalla syyllä kannattaa liittyä meidän lämminhenkiseen porukkaan mukaan! 

Kaikki täällä lukiossa otetaan lämmöllä vastaan, ja kaikki tiedetään ja tunnetaan. Pienen yhteisön takia kaikki opiskelijat ja opettajat ovat ainakin tuttuja, jolloin on helpompaa kysyä askarruttavista asioista. Täällä myös saa yksilöllistä ja monipuolista opetusta pienten ryhmien takia.

Lukiomme haluaa auttaa kaikkia opiskelijoita loistamaan kirkkaasti ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa.

Koulussamme toimii opiskelijakunnan hallitus, joka haluaa parantaa opiskelijoiden viihtyvyyttä mahdollisimman monipuolisin keinoin. Viihtyvyyttä voidaan parantaa esimerkiksi erilaisilla tapahtumilla, kuten pikkujouluilla ja hyvinvointipäivillä.

Lukuvuonna 2020–2021 opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana toimii Janiela Alanko, ja hallituksen jäseniä ovat Sonja Byskata, Akseli Leivo, Milja Malmi ja Olle Riihelä.