Vammaispalvelut

Vammaisten palvelut

 

Paraisten vammaispalvelu/14.5.2020

Toimintaohjeet 14.5.-30.6.2020

 

Asiointi vammaispalvelussa jatkuu ensisijaisesti puhelimitse ja kirjallisesti. Otathan aina tarvittaessa yhteyttä vammaispalveluun:

 

Sosiaalityöntekijä Katja Koivu, puh. 044 358 5976
Paraisten kaupunki

Rantatie 28
21600 Parainen

Seuraamme hallituksen ja eri viranomaisten ohjeistuksia. Päivitämme ohjeita vammaispalvelussa tarpeen mukaan.

Yleisohjeet:

On erityisen tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta!

 

Pese kätesi aina

  • kun tulet ulkoa sisään

  • ennen ruoan laittoa ja ruokailua

  • wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen

  • niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen

  • kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö. 

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

 

Pysäytä mikrobien leviäminen

  • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat.

  • Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

  • Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

  • Hakeutuessasi tutkimuksiin ja hoitoon terveydenhuollon laitokseen sinulle saatetaan laittaa paperinen suu–nenäsuojus suojamaan henkilökuntaa ja muita potilailta tartunnalta, jos yskit ja aivastelet.

 

Toimintaohjeet henkilökohtaisen avun palvelussa:               

Henkilökohtaisen avun palvelussa on tärkeää turvata välttämätön henkilökohtainen apu. Vapaa-ajan avustustoiminnassa tulee harkita, onko tapaamiset ja toiminta välttämätöntä.  Kauppakeskuksissa ja muissa julkisissa paikoissa oleskelua suositellaan välttämään.

Jos avustajasi sairastuu ja tarvitset apua sijaisen hankinnassa, otahan yhteyttä vammaispalveluun. Jos et tarvitse tai et voi käyttää henkilökohtaista avustajaa, sinun on lomautettava avustaja. Ajalla 1.4. - 30.6.2020 lomautuksen ilmoitusaika on viisi vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Muutoin lomautusaika on 14 vuorokautta.

 

Jos sairastut, voit ottaa yhteyttä:

Arkisin klo 8-16 Paraisten terveyskeskukseen, puh: 02 454 5220
Arkisin klo 16 – 08, viikonloppuisin ja pyhinä TYKSiin, puh: 02 313 8800

 

Henkilökohtaisen avun palvelussa on huomioitava tarpeellinen suojautuminen. Paraisten vammaispalvelu noudattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeita sekä STM:n ohjeistuksia.                                                                                                                                

Suojavarusteet on tarkoitettu työntekijöiden eli henkilökohtaisten avustajien käyttöön. Suojavarusteita ei tässä vaiheessa jaeta avustettavalle eli henkilökohtaisen avun saajalle.

Kertakäyttöisiä suojavarusteita henkilökohtaisille avustajille voi hakea:

 

Seniorum
Rantatie 30
21600 Parainen

Avoinna: Ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14
Palveluneuvoja Virpi Järvenpää, puh. 040 488 5692

Paraisten vammaispalvelu lähettää myös kaikille henkilökohtaisen avun saajille kankaisia, pestäviä kasvosuojaimia henkilökohtaisten avustajien käyttöön.

 

 

Sosiaalipalvelut vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain nojalla. Palveluita järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaan, jos henkilö ei muun lain nojalla saa riittäviä ja sopivia palveluita tai tukitoimia.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

Vammaispalvelulain nojalla järjestettävät palvelut edellyttävät joko vammaisuutta tai vaikeavammaisuutta. Vaikeavammaisuutta arvioidaan suhteessa haettavaan palveluun.

Vaikeavammaisuus
• Henkilöllä on vammasta tai sairaudesta johtuen pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.
• Vamma aiheuttaa erityisiä ja kohtuuttoman suuria vaikeuksia ja avun tarve on runsasta.

Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestämistä kartoitetaan yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella.  

Vaikeavammaisuutta edellyttävät palvelut
•  Kuljetuspalvelu
•  Henkilökohtainen apu
•  Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
•  Palveluasuminen
•  Päivätoiminta

Määrärahasidonnaiset palvelut vammaisille ja vaikeavammaisille
•  Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
•  Sopeutumisvalmennus
•  Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin ja vaatekustannuksiin
•  Tukihenkilötoiminta (sosiaalihuoltolain mukaan)

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammalain nojalla järjestetään palveluita henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvittavia palveluita.

Kehitysvammaisten palvelut

• Kehitysvammahuollon mukaiset palvelut, esim. asumispalvelut, päivätoiminta, perhehoito, tilapäishoito

Hakumenettely:

Palveluita haetaan ensisijaisesti kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vamma tai sairaus, toimintakyvyn rajoitteet sekä palvelun tarve. Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto ja tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja. Hakemus käsitellään ja siitä annetaan päätös viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Mahdollinen lisäselvitystarve voi pidentää käsittelyaikaa.

Yhteystiedot:
Sosiaalityöntekijä Katja Koivu puh: 044 3585976 (puhelinaika ma, to klo 13-14 ja ti, ke klo 8.30-9.00)
Sosiaaliohjaaja Maria Wallin puh: 040 488 6083 (puhelinaika ma, ke, pe klo 8.15-9.00)