Aikuisten sosiaalipalvelut

Hyvinvointikeskus Vapparintie 15, 21600 Parainen. 

Aikuisten sosiaalipalvelut

 

Ilmoitukset sosiaalipalveluiden tarpeen arvioinneista voi jättää sosiaalikeskuksen postilaatikkoon tai lähettää postitse osoitteeseen Sosiaalikeskus, Vapparintie 15, 21600 Parainen

Perustoimeentulotukea haetaan Kelan kautta. Neuvontaa suomeksi puh: 020-692 207

Päivystyspuhelin sosiaaliohjaajalle joka arkipäivä klo 10.00 - 11.00 puh. 040 847 4347.

Puhelinajat sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille:

Maanantaisin  kl13.15-14.00

Tiistaisin klo 9.30-10.00

Torstai - perjantai  kl9.30-10.00

Sosiaaliohjaajat:

Tarja Teijula 040 488 5949, A-G

Paula Kejo 040 488 6089 H-K

Meta Jahn 040 488 5961, L-O

Krista Vesanen 050 465 45129, P-Ö

Sosiaalityöntekijät:

Harri Keränen  A – J, puh 040 488 5574 

Karin Högnäs K – Q, puh 040 488 5576

Maria Wallin pakolaistyö puh 040 488 5596

 Anni Kallio  R – Ö, puh 040 488 5997

___________________________________________________________________________________________

Sosiaalityön palvelujen puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa elämäntilanteissa:

  • elämänhallinnan haasteet

  • asumiseen liittyvät ongelmat

  • talouden hallinnan ongelmat ja ylivelkaantuminen

  • alkoholi- tai muu päihderiippuvuus tai mielenterveyden ongelmat

  • äkilliset kriisit, kuten ero, häätö tai kuolemantapaukset

  • tarve sosiaalipalveluiden neuvontaan

Ota yhteyttä!

  • Soittamalla tsosiaalityöntekijöille tai sosiaaliohjaajille saat neuvoja ja voit varata ajan

  • Tekstiviesteihin vastataan puhelinajalla

  • Muista palveluista sinut voidaan ohjata sosiaalityöhön

  • Viranomaiset tai muut huolestuneet henkilöt voivat tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen

Aikuissosiaalityössä autetaan löytämään ratkaisuja arjen haasteisiin

Sosiaalityössä työskentelevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Palvelun tarve arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin kartoitetaan ajankohtainen elämäntilanne. Työntekijät tapaavat asiakkaita toimistossa, kotona tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Saaristossa on sopimuksen mukaan vastaanotto Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä.

Asiakkaiden kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakkaita muutoksiin. Lapsiperheiden kanssa työskenneltäessä otetaan huomioon koko perhe.

Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa perhepalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, lastensuojelu, Kela, TE-toimisto, seurakunta, kotihoito, palo- ja terveystarkastaja, kolmannen sektorin toimijat sekä terveydenhuolto.

Taloudellinen tuki

Aikuissosiaalityö auttaa selvittämään taloudellisen tilanteen 

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijöihin tai sosiaaliohjaajiin. Sosiaalityössä autetaan taloudellisen tilanteen kartoittamisessa sekä tulojen ja menojen läpikäymisessä. Lisäksi autetaan ja ohjataan asiakasta hakemaan etuudet, joihin hänellä voi olla oikeus. Taloudellisen tilanteen ratkomisessa mahdollisia välineitä ovat myös välitystili ja talous- ja velkaneuvontaan hakeutuminen sekä harkinnanvarainen taloudellinen tuki.

Kela myöntää perustoimeentulotukea

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotuen myöntää Kela. Näin haet perustoimeentulotukea.

Kunta myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen edellyttää, että perustoimeentulotuki on ratkaistu Kelassa. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan mukaan sellaisiin erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki myönnetään ohjeistuksen mukaisesti ja edellyttää voimassa olevaa perustoimeentulotukipäätöstä.

Ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalityön työmenetelmä, jota käytetään osana suunnitelmallista työskentelyä.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta voi saada apua taloudellisen tilanteen selvittämisessä, sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa sekä velkajärjestelyn hakemisessa tuomioistuimesta.

Muita hyödyllisiä nettisivustoja:
Ulosottovirasto
Takuusäätiö

Välitystili

Ensisijaisesti asiakkaan varoista huolehtii asiakas itse. Välitystili on sosiaalityön palvelu, jossa asiakkaan rahaliikenteestä huolehtiminen annetaan sosiaalitoimen työntekijän huolehdittavaksi. Näin voidaan turvata esimerkiksi asumisen jatkuminen. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee välitystilistä päätöksen asiakkaan suostumuksella ja yhdessä asiakkaan kanssa tehdään välitystilisuunnitelma.
 

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta, huoli-ilmoitus

Oletko huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämänhallinnasta, päihteiden käytöstä, toimeentulosta tai lasten tilanteesta? Voit tehdä ilmoituksen Paraisten kaupungille.

Täytä oheinen ilmoitus, mikäli sinulla ei ole henkilön suostumusta ja jos hän ei kykene huolehtimaan itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta. Ilmoituksesi perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Lomake: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon henkilön tuen tarpeen arvioimiseksi