Puheterapia

PUHETERAPIA


PARAINEN


Perhetalo Ankkuri
Uurnalehdontie 4, 21600 Parainen

Puheterapeutti
Åsa Sundström
Puh.040 488 5691

ti ja to klo. 11-12.00

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta.

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa lapsen puheen, kielen ja viestinnän poikkeavuuksia sekä äänen häiriöitä. Puheterapia voidaan toteuttaa seurantakäynteinä, lapsen läheisten ohjaustapaamisina tai yksilöllisinä puheterapiajaksoina.

Puheterapeutti hoitaa muun muassa
• viivästynyttä puheen ja kielen kehitystä
• artikulointivaikeuksia
• epäselvää puhetta
• syömis- ja nielemisvaikeuksia
• erityisiä kielellisiä vaikeuksia
• änkytystä
• äänen häiriöitä.

Suomenkielistä puheterapiaa järjestetään ostopalveluna. Yksityiselle puheterapeutille puheterapian tarpeen arviointiin pääsemiseksi tarvitaan maksusitoumus neuvolalääkäriltä.

Otathan siis yhteyttä lastenneuvolaan, jos olet huolissasi lapsesi puheen ja kielen kehityksestä. Arvioinnin jälkeen puheterapeutti ottaa kantaa puheterapian tarpeeseen ja puheterapiajaksot toteutetaan tarvittaessa ostopalveluna.

Myös aikuisasiakkaat tarvitsevat lääkärin lähetteen päästäkseen puheterapiaan.

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.