OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO

Opiskelijaterveydenhuolto


PARAINEN


Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveystoimen opiskelijaterveydenhuolto tarjoaa terveydenhuoltopalveluja toisen asteen ammattioppilaitosten ja lukion opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta.

Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on edistää ja tukea opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä ehkäistä tekijöitä, jotka saattavat heikentää opiskelijan opiskelukykyä ja elämänhallintaa.

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Seuranta tapahtuu tarvittaessa seuraavien vuosien aikana. Toisena opiskeluvuotena, tai tarvittaessa jo ensimmäisenä vuotena, opiskelija käy lääkärintarkastuksessa.

Opiskelijaterveydenhuoltoon sisältyy myös sairaanhoito ja ensiapu sekä ehkäisyneuvonta.

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.

Axxell
Terveydenhoitaja 
Carola Silander-Lehinen
Puh. 040 488 5504 (ma ja ke klo. 8 – 9, pe 10 – 11)
Puh. 044 739 7945  (ti ja to)
Koululääkäri
Helena Tuominen-Gustafsson

Ammattiopisto Livia/Kalatalous ja ympäristöopisto
Terveydenhoitaja
Hedda Mattsson
Puh. 040 488 5505
(ma–pe klo 8–9)
Koululääkäri
Helena Tuominen-Gustafsson

Paraisten lukio
Terveydenhoitaja
Sofia Aspelin
Puh. 040 488 5688
(ma–pe klo 8–9)
Koululääkäri
Helena Tuominen-Gustafsson

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto