Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Hoito ja huolenpito on henkilökohtaista, sitovaa ja päivittäistä.

Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, tuesta ja lakisääteisestä vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa, vaan kysymyksessä on toimeksiantosopimussuhde. Kaupungilla on tapaturmavakuutus sopimuksen tehneille omaishoitajille. Kunnallisen eläkelain mukaan omaishoitajalle kertyy eläkettä 68-vuotiaaksi saakka.

Yhteystiedot:

Omaishoidon sosiaaliohjaaja, alle 65-vuotiaat asiakkaat
Bergman Marie
Parainen, sosiaalikeskus
puh. 040 488 6084

Omaishoidon sosiaaliohjaaja, yli 65-vuotiaat asiakkaat
Strandberg Heidi
Parainen, sosiaalikeskus
puh. 044 358 5887

Vanhustyön ohjaaja
Marjut Hacklin
Nauvo, Grannas
puh. 040 488 5589

Vanhustyön ohjaaja
Rajakangas Erja
Korppoo, Sateenkaari
puh. 040 485 0400

Vanhustyön ohjaaja
Houtskari, Fridhem
puh. 040 488 5590

 

Tutustu omaishoidon tukeen tarkemmin täällä:

Laki omaishoidon tuesta

Sosiaali- ja terveysministeriön informaatiota omaishoidosta

Omaishoitajaliitto

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet - Paraisten kaupunki 6.6.2019