Neuvonta ja ohjaus

Neuvonta ja ohjaus

Ikäihmiset voivat saada neuvontaa ja ohjausta Seniorumin ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien ohella vanhustenhuollon eri toimintayksiköistä.

 

Ajankohtaista

 

Infoa kutsutaksipalvelusta

Opetuslautakunnan päätöksen mukaista kutsutaksipalvelua ei järjestetä kesällä 2020.
Ikäihmiset, jotka aikaisemmin ovat käyttäneet kutsutaksia, voivat olla yhteydessä palveluohjaaja Virpi Järvenpäähän. Heille voidaan järjestää yksilöllinen taksipalvelu, korkeintaan 2 yhdensuuntaista matkaa viikossa oman kunta-alueen sisällä. Kutsutaksi aloittaa normaalin toimintansa alkaen 17.8.2020.
Virpi Järvenpää, puh 040 488 5692 klo 9-14.

 

Senioreiden neuvontakeskus Seniorum

Senioreiden neuvontakeskuksen toiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa ikäihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Tavoitteena on, että ikäihmiset ja heidän omaisensa saavat tietoa ja neuvontaa ikääntymiseen, terveyteen ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvissä asioissa sekä siinä, mistä ja miten tukea ja palveluita voi saada.

Neuvontakeskuksen henkilökunta tiedottaa, opastaa ja neuvoo mm. seuraavissa asioissa:

· Palvelut ja etuudet
· Terveys ja sairaanhoito
· Turvallinen lääkehoito
· Apuvälineet ja tapaturmien ehkäisy
· Vaihtoehtoiset asumismuodot
· Virkistysmahdollisuudet ja liikuntapalvelut
· Eri järjestöjen toiminta

 

Neuvontakeskus Seniorum

Rantatie 30, 21600 Parainen

Palveluohjaaja Virpi Järvenpää

puhelinaika keskiviikkoisin klo 13-14

puh. 040 488 5692

 

Palveluohjaaja on tavattavissa maanantaisin klo 9.00-12.00 ja 13.00-14.00 ja keskiviikkoisin klo 9.00-12.00, puh. 040 488 5692.

Muistikoordinaattori, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, omaishoidon ohjaaja ja toimintaterapeutti ovat tavattavissa neuvontakeskuksessa määrättyinä aikoina ilman ajanvarausta.

 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään ikääntyneille kuntalaisille jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä.

Käyntien tavoitteena on edistää ikääntyneen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä. Kotikäynnillä palveluohjaaja keskustelee ikääntyneen henkilön kanssa tämän nykyisestä tilanteesta ja tulevista tarpeista sekä antavat ohjausta hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi kotikäynnillä saa tietoa kunnan ikäihmisille tarjoamista palveluista ja ikäihmisille kuuluvista etuuksista.

Vuosittain 80 vuotta täyttäville kuntalaisille lähetetään kirje, jossa tarjotaan kotikäyntiaikaa. Kotikäynti on vapaaehtoinen ja maksuton.