Neuvostot ja neuvottelukunnat

Vanhusneuvosto

Kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston. Paraisten vanhusneuvosto on eläkeläisyhdistysten ja sotaveteraanien ja -invalidien etujärjestön yhteistyöelin. 

Vanhusneuvoston tehtävänä on:

  • Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  • Toimia asiantuntijaelimenä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Vanhusneuvostoa on kuultava ikääntyneen väestön kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Vanhusneuvoston jäseniin voi ottaa yhteyttä vanhuksia koskevissa kysymyksissä.

Neuvoston jäsenet 2021-2023:
Widar Nyberg, puheenjohtja
Markku Salonen, varapuheenjohtaja
Christina Ahlsund
Anika Brunnsberg
Leif Ginman
Clara Kronqvist-Sundström
Yngve Lindqvist
Greta Mäkeläinen
Elisabeth Nymalm
Ann Planting
Bertil Åkerfelt
 

Pöytäkirjat

 

Vammaisneuvosto 

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston. Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  • Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  • Toimia asiantuntijaelimenä vammaisis henkilöitä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Neuvostoa on kuultava vammaisten henkilöiden kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Neuvoston jäsenet  2019-20121:
Christian Andersson, puheenjohtaja
Marianna Stolzmann, varapuheenjohtaja
Ulla Alstrand
Harold Henriksson
Pirkko Karrento
Bo Lagerroos
Kristina Landén
Elina Lehtilä
Regina Lindman-Korpi
Frej Lindroos
Mauno Salminen

Pöytäkirjat

 

Nuorisovaltuusto

Jäsenet 1.10.2019-30.9.2021:
Andersson Vincent, Kyrkbackens skola
Eliassi Denia, Paraisten Lukio
Erola Simo, Paraistenseudun koulu
Henriksson Alex, Pargas svenska gymnasium
Laaksonen Aava, Paraistenseudun koulu
Lindholm Marielle, Sarlinska skola
Ollinmäki Veeti, Ulkosaariston koulu
Strömsnäs Jasmin, Yrkesinstitutet Axxell
Vahtola Emma, Sarlinska skola
Wikström Robin, Skärgårdshavets skola

Sihteeri: Dahlén Tove, nuoriso-ohjaaja

Pöytäkirjat

 

Ulkosaariston neuvottelukunta

Kemiönsaaren kunnalla ja Paraisten kaupungilla on vuodesta 2009 lähtien ollut yhteinen ulkosaariston neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa on ollut kuusi jäsentä, joista neljä on ollut Paraisten valitsemia ja kaksi Kemiönsaaren valitsemia.

Ulkosaariston neuvottelukunnan tehtävänä on ollut:

  • seurata infrastruktuuria eli yhteysalusliikennettä, tele- ja tietoliikenneyhteyksiä, väyliä ja laitureita, postin kulkua jne. koskevia kysymyksiä ja tehdä niitä koskevia aloitteita
  • käsitellä ulkosaariston ympäristö- ja elinkeinoasioihin, väestön kehitykseen, asumiseen ja viihtyvyyteen liittyviä kysymyksiä
  • seurata saaristoa koskevaa lainsäädäntöä
  • ylläpitää kontakteja saariston kannalta tärkeitä asioita hoitaviin viranomaisiin
  • hoitaa muita ulkosaaristolle tärkeitä kysymyksiä.

Neuvottelukunta on itse valinnut puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat samalla kuntien edustajina Saaristomeren biosfäärialueen ohjausryhmässä.

Ulkosaariston neuvottelukunnan kokoonpano 2017-2021:
Jäsenet:
Jan-Erik Karlsson
Laura Järvinen
Lilian Lundell
Tiina Johansson
Daniel Wilson
Jenny Örnell-Backman

Varajäsenet:
Tove Mattsson
Tore Johansson
Birgitta Rosenberg
Erica Helin
Wilhelm Liljeqvist
Peter Fihlman

Ulkosaariston neuvottelukunnan kokouksiin osallistuvat myös matkailupäällikkö Benjamin Donner, Kemiönsaaren kunta, sekä hankekoordinaattori Katja Bonnevier, Saaristomeren biosfäärialue. Lisäksi kokouksiin kutsutaan tarvittaessa eri viranomaisia edustavia asiantuntijoita.