Neuvottelukunnat ja neuvostot

Neuvottelukunnat ja neuvostot


Vammaisneuvosto

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston.

Vammaisneuvoston tehtävänä on

Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Toimia asiantuntijaelimenä vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Neuvostoa on kuultava vammaisten henkilöiden kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Neuvoston jäsenet 2019-2021

Christian Andersson, puheenjohtaja
Marianna Stolzmann, varapuheenjohtaja
Ulla Alstrand
Harold Henriksson
Pirkko Karrento
Kristina Landén
Elina Lehtilä
Bo Lagerroos
Regina Lindman-Korpi
Frej Lindroos
Mauno Salminen

Pöytäkirjat

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston. Paraisten vanhusneuvosto on eläkeläisyhdistysten ja sotaveteraanien ja -invalidien etujärjestön yhteistyöelin. 

Vanhusneuvoston tehtävänä on

Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Toimia asiantuntijaelimenä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Vanhusneuvostoa on kuultava ikääntyneen väestön kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Vanhusneuvoston jäseniin voi ottaa yhteyttä vanhuksia koskevissa kysymyksissä.

Neuvoston jäsenet 2019-2021

Sirkka-Liisa Malmlund, puheenjohtaja
Kristina Brander, varapuheenjohtaja
Regina Agge
Marita Jansson
Stig R Karlsson
Yngve Lindqvist
Elisabeth Nymalm
Karl-Johan Palmu
Hilkka Söderholm
Erik Törnqvist
Rainer Wahtera

Pöytäkirjat
 

Ulkosaariston neuvottelukunta

Ulkosaariston neuvottelukunta

Kemiönsaaren kunnalla ja Paraisten kaupungilla on vuodesta 2009 lähtien ollut yhteinen ulkosaariston neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa on ollut kuusi jäsentä, joista neljä on ollut Paraisten valitsemia ja kaksi Kemiönsaaren valitsemia.

Ulkosaariston neuvottelukunnan tehtävänä on ollut:

  • seurata infrastruktuuria eli yhteysalusliikennettä, tele- ja tietoliikenneyhteyksiä, väyliä ja laitureita, postin kulkua jne. koskevia kysymyksiä ja tehdä niitä koskevia aloitteita
  • käsitellä ulkosaariston ympäristö- ja elinkeinoasioihin, väestön kehitykseen, asumiseen ja viihtyvyyteen liittyviä kysymyksiä
  • seurata saaristoa koskevaa lainsäädäntöä
  • ylläpitää kontakteja saariston kannalta tärkeitä asioita hoitaviin viranomaisiin
  • hoitaa muita ulkosaaristolle tärkeitä kysymyksiä.

Neuvottelukunta on itse valinnut puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat samalla kuntien edustajina Saaristomeren biosfäärialueen ohjausryhmässä.   

Ulkosaariston neuvottelukunnan kokoonpano 2017-2019:

Jäsenet:
Jan-Erik Karlsson
Laura Järvinen
Lilian Lundell
Tiina Johansson
Daniel Wilson
Jenny Örnell-Backman

Varajäsenet:
Tove Mattsson
Tore Johansson
Birgitta Rosenberg
Erica Helin
Wilhelm Liljeqvist
Birgitta Holmström

Muut:
Tomas Eklund, Paraisten kaupunki