Lastenvalvoja

Lastenvalvoja

Isyyden tunnustaminen

Lapsi on syntynyt avioliitossa, mikäli lapsen vanhemmat ovat olleet lapsen syntymähetkellä avioliitossa. Kun lapsen vanhemmat asuvat avoliitossa tai eivät ole avioliitossa lapsen syntymähetkellä, vahvistetaan lapsen ja isän sukulaisuussuhde siten, että isä tunnustaa isyytensä isyydentunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä. Lapsen kotikunnan lastenvalvoja hoitaa kaikki isyyden tunnustamiseen liittyvät asiat.

Lapsella, joka on syntynyt avioliiton ulkopuolella, huoltajana on ainoastaan äiti, vaikka isä on tunnustanut isyytensä. Isyydentunnustamisen jälkeen vanhemmat voivat tehdä yhteishuoltajuussopimuksen, mikäli se on lapsen edun mukaista ja vanhemmat sitä toivovat.

Elatussopimus

Huolto-, tapaamis- ja elatussopimus

Mikäli molemmat vanhemmat eivät asu yhdessä lapsensa tai lastensa kanssa, vanhemmat voivat tehdä sopimuksen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta.

Kun vanhemmat pääsevät yhteisymmärrykseen, sopimukset voidaan vahvistaa perheyksikössä. Mikäli vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiasta päättää tuomioistuin.

Lastenvalvoja
Myrberg Åsa
Virastotalo, Perheyksikkö, Rantatie 30
Puh. 040 488 5582
Puh.aika ti ja to 8.30-9, ti - to 13.15-14