Laboratorio

LABORATORIO
 

PARAINEN


Vapparintie 15 A, oikea pääsisäänkäynti,
seuraa Laboratoriokylttiä
GPS-sijainti: 60°18.62 N 22°17.52 E
Ajanvaraus puh. 02 454 5830, arkisin klo 12.00–13.00, tai webin kautta
Neuvonta puh. 02 454 5230, arkisin klo 7.00–15.00
Näytteenotto arkisin klo. 8.00-11.00

Yhteyshenkilö:
Vastaava Laboratorionhoitaja
Mari Moberg, puh. 02 454 5230

• Toimii ajanvarauksella !

Paraisten terveysaseman laboratorio tarjoaa kattavasti laboratorio-palveluja. Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön terveysasemat toimivat paikallisina näytteenottopaikkoina.

• Näytteitä otetaan vain lähetteellä !

Pääsääntöisesti terveyskeskuslääkärin, työterveyshuollon, terveydenhoitajan tai saraalan lähetteillä. Myös mielenterveystoimiston, diabetesyhdistyksen, neuvoloiden, A-klinikan yms. lähetteet käyvät. Paraisten terveyskeskuksen, TYKS:n sekä Turunmaan sairaalan laboratoriolähetteet ovat sähköisessä muodossa, muussa tapauksessa tarvitaan paperilähete!

• Tulokset tiedustellaan aina lähetteen antaneelta lääkäriltä tai terveydenhoitajalta !

Henkilö joka ei ole kirjoilla saariston alueella
- esimerkiksti opiskelija, kesäasukas, ulkopaikkakuntalainen tai
ulkomaalainen - voi käyttää Paraisten terveysasemien
laboratoriopalveluja. Tällöin hänellä tulee olla laboratoriolähete ja
maksusitoumus/hoitosuunnitelma kotipaikkakunnaltaan
edelleenlaskutusta varten.

Ulkopaikkakuntalaisen tulee toimittaa
asiakirjat vähintään kolme viikkoa etukäteen Paraisten terveysasemalle.
Ulkomaalaiselta henkilöltä tarvitaan kopio EU-sairaanhoitokortista ja passista.

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.

Laboratoriotutkimuksiin valmistautuminen


NAUVO

Laboratorion näytteenotto
Ajanvaraus arkisin klo 9-13, puh. 02 454 5222
 

KORPPOO

Laboratorion näytteenotto
Ajanvaraus arkisin klo. 9-13 puh. 02 454 5222 

 

HOUTSKARI

Laboratorion näytteenotto
Ajanvaraus arkisin klo 9-13, puh. 02 454 5222

INIÖ

Laboratorion näytteenotto
Ajanvaraus arkisin klo 9–10, puh. 0400 117 121