Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus
 

Kunnat ja sairaanhoitopiirit

Kunta järjestää asukkailleen tarpeelliset lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut terveydenhuoltolain perusteella.

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat

  • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus

  • toiminta-, ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi

  • kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään kuntoutusmahdollisuuksia

  • toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat ja muut tarvittavat toimenpiteet

  • apuvälinepalvelut

  • sopeutumisvalmennus

  • kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.

Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta.

Lääkinnällisestä kuntoutuksesta voidaan periä asiakasmaksuja asiakasmaksulainsäädännön mukaisesti.