Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus
 

Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan myöntää henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut pysyvän tai pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi. Kuntoutuksessa on reumapotilaita, neurologisia potilaita jne., jotka eivät kuulu Kelan piiriin. Terapian tai apuvälinepalveluiden avulla halutaan edistää henkilön itsenäistä selviytymistä ja kohentaa hänen hyvinvointiaan. Päätöksen lääkinnällisestä kuntoutuksesta tekee Paraisilla kuntoutustyöryhmä, johon kuulvat ylilääkäri, fysioterapeutti, psykologi, puheterapeutti ja sosiaalisihteeri.