KUNTOUTUS

Fysio- ja ergoterapia


Tavoitteemme on edistää ja ylläpitää väestön työ- ja toimintakykyä.

Haluamme kannustaa asiakkaita itsehoidon avulla tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyyn sekä oikeiden liikuntatottumusten löytämiseen. Olemme tukemassa yksilöä toimimaan omassa elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisen elämän vaatimuksista.

Fysioterapiatoiminta koko Paraisten alueella:

• Yksilöllinen fysioterapia
• Apuvälinelainaus
• Ryhmätoiminta
• Fysio- ja toimintaterapia vuodeosastoilla
• Lääkinnällinen kuntoutus
• Liikuntaneuvonta