Kuntouttava työote

Kuntouttava työote

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaita, jotta kotona asuminen on turvallista sekä edistää asiakkaan toimintakykyä kuntouttavan työotteen avulla. Kuntouttavan työotteen tavoitteena on ylläpitää ja tukea kotihoidon asiakkaan omia voimavaroja ja omaa toimintakykyä mahdollisimman pitkään. Tarkoituksena on, että kotihoidon henkilökunta ei tee asioita asiakkaan puolesta.