Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu vaikeavammaisille (taksimatkat)

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Haittaluokka on pääsääntöisesti 16–20 (lääkäri ottaa kantaa haittaluokkaan lausunnossaan).

Kuljetuspalvelua voi käyttää matkoihin, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen osallistumiseen, asioiden hoitoon, virkistäytymiseen, työssä käymiseen tai opiskeluun. Kuljetuspalvelulla ei voi korvata puutteellisia joukkoliikenneyhteyksiä tai sitä, että henkilö on menettänyt ajolupansa. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää terveydenhuolto- tai kuntoutusmatkoihin.

Kuljetuspalvelu kattaa 18 yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukaudessa. Kuljetuspalvelua voi käyttää Paraisten kunnassa sekä matkoihin Kaarinaan ja Turkuun. Matkoista peritään omavastuuosuus, joka määräytyy Matkahuollon taksataulukon mukaan.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään kuljetuspalvelua varten kirjoitettu lääkärinlausunto.

Kuljetuspalveluhakemus