KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto


Kouluterveydenhuollon tavoitteet
- oppilaiden terveyden edistäminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja oppilashuoltoryhmän
kanssa oppilaiden terveellisen kasvun ja kehityksen sekä psyykkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi
- erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja perheiden tunnistaminen ja tuen järjestäminen
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Kouluterveydenhuollosta on säädetty laissa ja se on maksutonta.

Terveystarkastukset
Kouluterveydenhuollon ensisijaisen työtavan muodostavat terveystarkastukset.
Jokaisessa koulussa on kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri.
Terveydenhoitaja tapaa oppilaat jokaisena kouluvuotena, ja tulevat koululaiset käyvät kouluterveydenhoitajan vastaanotolla kerran ennen koulun alkua.
Terveystarkastuksessa tutkitaan oppilaan kasvua ja kehitystä.
Lisäksi terveydenhoitaja antaa yksilöllisesti sopeutettua terveysneuvontaa kunkin lapsen kehitystason mukaisesti.
Laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokan oppilaille, ja tarkastuksessa arvioidaan sekä lapsen/nuoren että koko perheen hyvinvointia. Vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan laajaan terveystarkastukseen.
Terveystarkastukset pohjautuvat valtakunnalliseen kouluterveydenhuollosta annettuun asetukseen, joka tuli voimaan 2009.

Oppilaat voivat tarvittaessa käydä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla, ja myös vanhemmat voivat aina ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan lapsen terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.
 

PARAINEN


Nilsbyn koulu
Kouluterveydenhoitaja
Sonja Strömborg 
puh. 040 488 5844 (klo 8.00-9.00)
Lääkäri
 

Koivuhaan koulu
Kouluterveydenhoitaja
Bodil Oksanen 
puh. 050 338 8297 (klo 8.00-9.00)
Lääkäri
 

Paraistenseudun koulu
Kouluterveydenhoitaja
Bodil Oksanen 
puh. 050 338 8297 (klo 8.00-9.00)
Lääkäri
 


NAUVO


Simonkylän koulu
Kyrkbackens skola

Terveydenhoitaja 
Carita Lindbom-Johansson
puh. 040 488 5815 (klo. 12:30-13:00)
 


KORPPOO


Ulkosaariston peruskoulu
Skärgårdshavets grundskola

Terveydenhoitaja
Carita Lindbom
puh. 040 488 5815 (klo. 12:30-13:00)
 


HOUTSKARI


Träskskola

Terveydenhoitaja
Carita Lindbom
puh. 040 488 5815 (klo. 12:30-13:00)

INIÖ


Iniö Skola
Terveydenhoitaja
Nina Grandell
puh. 02 454 5200 (klo. 9:00-10:00)