Kotiutustiimi

Kotiutustiimi

 

Mikä on kotiutustiimi?

Kotiutustiimi auttaa silloin, kun tarvitset lyhyen aikaa enemmän apua kotona, esimerkiksi kotiutuessasi sairaalasta tai terveyskeskuksen vuodeosastolta.

Olet kenties toipumassa akuutista sairaudesta, sinulle on tehty leikkaus, tai avuntarpeesi on lisääntynyt muusta syystä, ja tarvitset tämän takia kotona hoitoa, tukea ja kuntoutusta.

Kotiutustiimi tekee tarvittaessa ensiarviointikäynnin silloin, kun asut kotana, ja avuntarpeesi on lisääntynyt. Yhdessä keskustellen päätetään mahdollisista tukipalveluista, jotta kotona asuminen olisi edelleen mielekästä ja turvallista.

Kotiutustiimin tavoitteena on antaa tehostettua tukea ja kuntoutusta kotiin haastavassa elämäntilanteessa. Omaisten sekä muiden hoitoon liittyvien tahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta kotona oleminen olisi sujuvaa ja turvallista.

 

Kotiutustiimi

Kaikkien uusien asiakkaiden palvelutarpeenarvioinnit kotiutustiimin kautta

vastaava sairaanhoitaja Tove Lehtinen

ma-pe klo 7.30-14.30, parhaiten tavoittaa puhelinajalla ma-pe klo 11-12

puh. 040 488 5566

 

Kotiutustiimin toiminta

Moniammatillisessa tiimissä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti, ja tiimi tekee yhteistyötä vuodeosaston kotiutusohjaajan, sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Tarve eri ammattiryhmien palveluille määritellään asiakaskohtaisesti.

Kotiutustiimi toimii viikon jokaisena päivänä klo 7.30-21.00. Yöaikaan apuna on turvapuhelintiimin henkilökunta.

Kotiutustiimi antaa tehostetusti kokonaisvaltaista hoitoa tarpeenmukaisen ajan. Tarvittaessa tuki jatkuu jakson jälkeen kotihoidon tai tukipalveluiden avulla.

Kotiutustiimi tekee sairaanhoidollisia toimenpiteitä asiakkaan kotona, kuten esimerkiksi haavanhoitoa ja tikkien poistoa. Ensisijainen hoitopaikka on poliklinikka, mikäli pystyt siellä omatoimisesti asioimaan.

Kotiutustiimin hoitajan käynti on maksuton sinä päivänä, kun kotiudut sairaalasta tai terveyskeskuksen vuodeosastolta. Myös kotona tehtävät kartoituskäynnit palvelutarpeenarviointia varten ovat maksuttomia. Kotiutustiimin kuntouttava arviointijakso on maksullinen, ja maksuista saat lisätietoa kotiutustiimin hoitajilta tai vastaavalta sairaanhoitajalta. Kotiutustiimin maksut eivät kerrytä maksukattoa.