Kotiutuminen

Kotiutuminen


Kotiuttamisohjaaja tukee asiakkaita, kun heidät kotiutetaan Paraisten vuodeosastolta.
Tuki voi olla tiedottamista, auttamista hakemusten kanssa, erilaisten palvelumuotojen aktivointia tai toimimista yhdyslinkkinä ulospäin. Kotiuttamisohjaaja järjestää hoitotapaamisia osastolla ja osallistuu kotikäynteihin.

Palveluasuntohakemukset lähetetään kotiuttamisohjaajalle.
Hakemuksen saapuessa kotiuttamisohjaaja tekee kotikäynnin yhdessä jonkun muun hoitohenkilökunnan jäsenen kanssa ja tekee arvion palvelun tarpeesta. Kotiuttamisohjaaja valmistelee asian SAS-kokoukseen ja toimii kokouksessa sihteerinä.

Intervallihoito Paraisilla järjestetään Malmkullassa tai Folkhälsanin talossa. Intervallihoidon tarkoituksena on tarjota omaishoitajien vapaan ajaksi sijaishoitoa ja tukea ikääntyneiden kotona asumista mahdollisimman pitkään.
Intervallihoidosta saa lisätietoa ja intervallihoitopaikan voi varata ottamalla yhteyttä kotiuttamisohjaajaan.


Kotiuttamisohjaaja Marika Cederlöf, on tavoitettavissa akuutti- ja kuntoutusosastolla
Puh. 040 488 6055 ma.pe klo. 14:00-15:00.

Kotiuttamisohjaaja Bettina Aaltonen, vastaa SAS-asioista
puh. 040 488 5560 arkisin klo. 12:00-13:00.

Kotiutusprosessi