Kotihoito

Kotihoito

Kotihoito on kotiin annettua hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa, ja se koostuu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta. Kotihoidosta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu palvelutarpeenarviointiin.

Kotipalvelun tarkoituksena on tukea ja hoitaa sellaisia asiakkaita, joilla ei ole omaisia auttamassa, ja jotka tarvitsevat tukea päivittäisissä askareissa ja toiminnoissa. Kotisairaanhoidon tehtäviin kuuluvat muun muassa verinäytteiden ottaminen ja haavahoidot. Sairaanhoitajan palvelut perustuvat lääkärin lausuntoon, ja ne voivat olla kertaluonteisia tai säännöllisiä asiakkaan tarpeiden mukaan laaditusta hoito- ja palvelusuunnitelmasta riippuen.

Kotihoidon mielenterveystiimi aloittaa toimintansa vuoden 2020 aikana. Mielenterveystiimin tavoitteena on ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja ennaltaehkäistä terveyshaittoja. Lisäksi pyritään tukemaan ja kuntouttamaan asiakasta itsenäiseen terveelliseen elämään.