Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksut

Kotihoito ja tukipalvelut ovat maksullisia. Kotihoidon kuukausimaksu peritään asiakkaalta, joka saa säännöllisesti hoitoa ja/tai sairaanhoitoa. Kuukausimaksu määritellään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa, ja siihen vaikuttavat saman talouden henkilölukumäärän ja maksukyky. Tilapäisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta peritään käyntikohtainen maksu.

Maksut

 

Ajankohtaista

 

Vanhuspalvelut ovat nopean kehityksen alla. Palveluita pyritään yhä enemmän tarjoamaan kotiin ja uusia ratkaisuja turvalliseen asumiseen kehitetään. Paraisten kaupunki tarjoaa kotihoidon ja tukipalveluiden lisäksi palveluasumista ja tehostettua palveluasumista, syksystä lähtien myös tehostettua kotihoitoa. Myös teknologisia ratkaisuja on mahdollista hyödyntää yhä enemmän, asiakkaan niin halutessaan. Vanhuspalveluissa pyritään aina etsimään asiakkaille juuri ne oikeat ratkaisut oikeaan aikaan. Tavoitteenamme on tarjota laadukkaita palveluita asiakkaillemme, jotta turvallisuudentunne ja elämänlaatu pysyisivät mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään.

Kevät on ollut korona kriisin myötä hyvin haastavaa aikaa. Huoli ikä-ihmisten terveyden säilymisestä on ollut suuri ja yksinäisyys ja toimintakyvyn ylläpidon haasteet ovat olleet pinnalla. Sosiaali- ja terveysministeriö informoi 24.6 uusista käytännöistä vierailuihin liittyen. Edelleen turvallisuus pitää kuitenkin taata (tartuntalaki 1227/2016 § 17) ja näin ollen vierailut ympärivuorokautisiin yksiköihin järjestetään edelleen ensisijaisesti ulkona tai erillisessä tilassa. Ennen vierailuja, olkaa ystävällisesti yhteydessä yksikköön. Myös virtuaalitapaamisia voidaan mielellään järjestää, jos näin halutaan. Seuraamme tiiviisti hallituksen linjauksia ja mahdollisista muutoksista informoidaan. Kiitos kaikille yhteistyöstä, yhteisen asian puolesta.

Toivotan kaikille oikein hyvää ja turvallista kesää!

Ystävällisin terveisin,                Camilla Bergman-Kärpijoki

 Vanhustyön johtaja

 

Alla tärkeä tiedote palveluiden muutoksista, sekä päivitetyistä maksuista.

Vanhuspalveluiden maksut; kotihoito ja asumispalvelut

Vanhuspalveluiden maksut ovat päivitetty ja hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.2.2020. Maksut peritään jatkossa kotihoidon asiakkaille aikaperusteisesti. Uusi maksujärjestelmä on oikeudenmukaisempi asiakkaille ja helpottaa myös kotihoidon työntekijöiden työn suunnittelua. Suurin osa valtakunnan kunnista ovat jo siirtyneet tähän maksujärjestelmään, joten muutos on linjassa valtakunnan suositusten mukaan.

Aikaperusteiseen maksujärjestelmään siirrytään 1.7.2020. Uudesta maksusta tulee kaikille asiakkaille uusi maksupäätös.

Uusi maksujärjestelmä

Perheen koko/henkilöä

Tuloraja €/kuukausi

Maksu-luokka 1

Maksu-luokka 2

Maksu-luokka 3

Maksu-luokka 4

Maksu-luokka 5

Maksu-luokka 6

0,1–2

h/kk

2,01-5

h/kk

5,01–10 h/kk

10,01–20 h/kk

20,01-30h/kk

30,01 <

h/kk

1

588€

10%

14%

18 %

25 %

30 %

35 %

2

1 084€

7%

9%

13%

17%

20 %

22 %

3

1 701€

7%

9%

13 %

17 %

16 %

18 %

4

2 103€

6%

7%

10 %

13 %

14 %

15 %

5

2 546€

6%

7%

8 %

12 %

12 %

13 %

6

2 924€

5%

6%

8 %

9 %

10 %

11 %

Kotihoidon ment-tiimi ja kotiuttamistiimi ovat uusia kotihoidon toiminnan muotoja. Ment tiimi tukee

mielenterveys- ja päihdeasiakkaita ja kotiuttamistiimi arvioi monipuolisesti asiakkaan palveluntarpeen

kotiuttamistilanteissa esimerkiksi vuodeosastoilta tai sairaalasta. Kotiuttamistiimi suunnittelee ja toteuttaa

myös kuntoutusta. Näiden tiimien ensimmäiset arviointikäynnit ovat maksuttomia. Muutoin ment-tiimin

palveluista peritään sama maksu kuin kotihoidosta, mutta psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotoiminta on

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1992/734, § 4) mukaisesti maksutonta.

Kotiuttamistiimi voi tarjota kuntouttavaa kotihoitoa korkeintaan neljän viikon ajan. Tältä ajalta peritään 12

euron maksu hoitopäivää kohti.

Tehostetusta palveluasumisesta peritään tuloihin sidottu hoitomaksu. Tehostetussa palveluasumisessa hoitomaksu ei tule muuttumaan. Hoitomaksun lisäksi tehostetusta palveluasumisesta peritään vuokra, ateriamaksu ja mahdolliset tukipalvelumaksut. Bruttotulorajan (588€) ylittävistä bruttotuloista hoitomaksu on kuten aiemminkin 35%. Paraisten kaupunki ei peri perusmaksua tehostetusta palveluasumisesta. Peruspalveluihin sisältyy maksuton vaatehuolto, hälytysranneke ja huoneen siivous kerran kuussa.

Esimerkki: Bruttotulot 2000 € - 588€ (bruttotuloraja) x 35% = 494,20€

Vanhuspalveluiden maksut; tukipalvelut

Tukipalveluihin, kuten esimerkiksi ateria -, vaatehuolto-, kauppa-, kuljetus- ja saunanpalveluihin on myös tullut pieniä muutoksia, ja osassa maksut ovat hieman korotettu. Viimeksi korotus on tehty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2014. Tämän jälkeen palveluiden tuottaminen on tullut kalliimmaksi.

Tukipalveluja voidaan myöntää, jos asiakas ei itse selviydy näistä toiminnoista ja jos asiakas ei voi saada omaisten, ystävien tai vapaaehtoisten apua.

Ateriapalvelut palvelutalossa tai vastaavassa ja aterioiden kuljetuspalvelut

Maksut:

kaikki ateriat

14,50€/vrk

aamupala

2,50€

lounas

7,50€

päivällinen

5,00€

iltapala

2,50€

kahvi ja leipä

1,50€

ateriapalvelu, kotiin kuljetettuna, pääruoka

8,50€

Lämpimien aterioiden kotiinkuljetus myönnetään ainoastaan henkilöille, jotka eivät pysty lämmittämään valmista ruokaa, tai muistisairaille, jotka eivät muutoin muista syödä.

Saunapalvelut

Maksut:

saunapalvelu, ilman avustusta

4,50€

avustettu saunapalvelu

6,00€

Vaatehuolto palvelutalojen sauna- ja vaatehuoltoyksiköissä

Maksut:

Pesupalvelu 1 koneellinen, sis. Pesuaineet. Kotihoidon asiakkaille.

7,00€

 

Pesupalvelu, 1 koneellinen esipesulla, sis. Pesuaineet. Kotihoidon asiakkaille.

10,00€

Palvelutalojen sauna- ja vaatehuoltoyksiköiden pesupalvelua käytetään, ainoastaan jos muita mahdollisuuksia ei ole käytettävissä.

Erityiset kuljetuspalvelut

Maksut:

saunakuljetus, yhdensuuntainen matka

3,50€

Kuljetukset päivätoimintaan, yhdensuuntainen matka

3,50€

 

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteerit

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden turvallista asumista, sekä heidän toimintakykyään ja itsenäisyyttään. Kotihoidon palvelut kohdennetaan pääsääntöisesti iäkkäille pitkäaikaissairaille henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut. Toimintakyvyn aleneminen voi olla fyysistä tai psyykkistä. Avuntarve voi myös johtua muistisairaudesta. Tänä päivänä kotiin pystytään myös tarjoamaan erilaisia teknologisia ratkaisuja turvallisuuden lisäämiseksi.

Edellytyksenä on, että henkilö ei pysty sairautensa tai toimintakykynsä vuoksi käyttämään kodin ulkopuolisia

sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että pärjäisivät itsenäisesti. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka ovat

kotiutumassa sairaalahoidosta, ja tarvitsevat lyhytaikaista tukea kotona selviytymiseen.

Kotihoitoa ei myönnetä yksittäisiä hoitotoimenpiteitä varten henkilöille, jotka pystyvät terveydentilan kannalta asioimaan terveyskeskuksessa.

Jos asiakkaan avun tarve lisääntyy huomattavasti ja toimintakyky heikkenee, kotihoito ei välttämättä enää ole riittävä tukimuoto. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos asiakas tarvitsee yli neljä kotihoidon käyntiä per päivä ja lisäksi yöpartiokäyntejä.  Aina pyritään kuitenkin ensisijaisesti tukemaan asiakkaan kotona asumista ja vasta tämän jälkeen lähteä suunnittelemaan muita asumismuotoja yhdessä asiakkaan, henkilökunnan ja omaisten kanssa, asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita huomioiden.

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu muuttuu 1.9 lähtien, jolloin myös kauppapalvelun maksut muuttuvat.

Kauppapalvelu on kotihoidon tukipalvelua, jota myönnetään sekä kotihoidon asiakkaille, että tehostetun palveluasumisen asiakkaille, palvelun kriteereitä noudattaen.

Kauppapalvelu voidaan järjestää, jos ei ole muita mahdollisuuksia toteuttaa kauppaostokset ja jos asiakkaat tarvitsevat apua ostosten purkamisessa, eikä heillä ole mahdollisuus saada apua omaisilta.

Kauppapalvelun myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arvioon ja palvelua voi saada korkeintaan kerran viikossa. Kauppapalvelun asiakas valitsee itse kaupan asiakkaan kotiosoitteen kunnanalueelta olevilta vaihtoehdoilta. Kauppapalvelun tuottajat määräävät itse kauppapalvelun hinnan.

Kaupungin kauppapalvelun hinta asiakkaalle on 6,50 € / kerta. Hintaan kuuluu tilauksessa avustaminen tarvittaessa, tuotteiden kotiinkuljetus ja tuotteiden purku tarvittaessa.

Kauppapalvelun uudet kriteerit tukipäätökseen, sekä kauppapalvelun hinta astuvat voimaan 1.9.2020.

 

Olette tervetulleita olemaan meihin yhteydessä, jos teillä on kysyttävää tai jos haluatte, että tehdään palvelutarpeen arvio. Autamme mielellämme!

Oikein hyvää kesää!

Yhteystiedot

 

Kotihoidon ohjaajat
Maarit Silvan – Puh. 050 596 2615, ma-pe klo 11.00-12.00
Monika Gestranius – Puh. 044 358 5840, ma-pe klo 11:00-12:00
Tove Lehtinen – Puh. 040 488 5566, ma-pe klo 7.30-15.30

Kotihoidon palvelupäällikkö sij.
Suvi Simelius-Nieminen – Puh. 040 141 7394

Asumispalvelut
Kotiuttamisohjaaja Bettina Aaltonen – Puh. 040 4885560, ma-pe klo 12.00-13.00

Yleistä infoa tukipalveluista

Palveluohjaaja sij. Virpi Järvenpää – Puh. 040 6621426, klo 9.00-14.00

Muistikoordinaattori
Emma Soveri – Puh. 050 5691814

Omaishoidon ohjaaja
Heidi Strandberg – Puh. 044 3585887

Vanhustyön sihteeri (maksut)
Susanne Björklöf – Puh. 040 4885579

Vanhustyön johtaja
Camilla Bergman-Kärpijoki – Puh. 050 5962614