Hätänumero 112

Hätänumero 112
 

KIIREELLISESSÄ HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112

Hyvänä muistisääntönä voidaan pitää sitä, että hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Hätänumeroon tulee soittaa myös silloin, jos haluaa ilmoittaa poliisille havaitsemastaan meneillä olevasta rikoksesta. Jos epäilyttää, onko kyseessä hätätilanne vai ei, on aina parempi soittaa hätänumeroon 112 kuin olla soittamatta.

Hätätilanteessa on tärkeintä muistaa hätänumero 112 ja soittaa siihen mahdollisimman nopeasti, jotta apu saadaan pikaisesti paikalle. Hätänumeroon soittamista ei tarvitse pelätä, eikä siihen soittamiseen tarvitse opetella mitään erityistä ohjetta. Ammattitaitoiset hätäkeskuspäivystäjät kysyvät tarvittavat kysymykset ja antavat neuvoja sekä opastavat soittajaa.

Hätänumeroon ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Tämä pätee myös erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa tiedustelusoitot saattavat tukkia hätänumeron. Tällaisia tilanteita­ ovat sähkön- ja lämmönjakelukatkokset tai liikenneruuhkat. Hätänumeroon ei tule myöskään soittaa, jos haluaa poliisilta tietoa lupa-asioista, ajoneuvomääräyksistä tai vanhan rikoksen tutkinnan edistymisestä.

Vaikka hätänumeroon soittaminen onkin maksutonta, ei hätäkeskuksen tehtävänä ole kuitenkaan yhdistellä puheluita eteenpäin. Hätäkeskuksen on tarkoitus palvella ihmisiä kiireellisessä hätätilanteessa ja välittää tarvittavaa viranomaisapua avun tarvitsijalle.

Vuosittain tulevat yli miljoona hätäkeskuksiin kuulumatonta soittoa voivat pahimillaan viivästyttää hädässä olevan henkilön avun saantia kohtalokkain seurauksin, sillä niihin käytettävä aika on suoraan pois todellisten hätäpuheluiden käsittelyajasta.

Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista.

Esimerkki hätäpuhelun etenemisestä:

 1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
  Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa hän, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään, millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
   

 2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
  Hätäkeskuspävystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää juuri siihen tilanteeseen oikean avun.
   

 3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA
  Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
   

 4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
  Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
   

 5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
  Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
   

 6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
  Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

HUOM!

 • Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut - älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä.

 • Hätänumeroon soittaessasi et tarvitse koskaan suuntanumeroa.

 • Hätäpuhelu on maksuton.

 • Ohjeet vaaratilanteessa: katso Yleisradion teksti-TV:n sivu 868 tai
  www.pelastustoimi.fi

  Lähde: Hätäkeskuslaitos

  Hätätilanteessa soita 112