Asumispalvelut

Palveluasuminen

Muutto palveluasumisen piiriin voi olla välttämätön siinä vaiheessa kun asiakas ei enää pärjää kotona avopalveluiden ja/tai omaisten avun tuella.

Tavallisten palveluasuntojen asukkailla on yleensä mahdollisuus saada hoivaa ja huolenpitoa päivä- ja ilta-aikaan. Paraisten kaupunki järjestää tavallista palveluasumista Korppoossa ja Iniössä. Muilla kunta-alueilla säätiöt ja yhdistykset järjestävät tavallista palveluasumista.

Paraisten kaupunki järjestää tehostettua palveluasumista asiakkaille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri. Tehostettua palveluasumista järjestetään kaikilla kunta-alueilla.

Paraisten kaupunki ostaa tarvittaessa palveluja eli paikkoja yksityisistä palveluasunnoista Paraisilla sekä muilla paikkakunnilla toimivilta yksityisiltä palveluntuottajilta neuvoteltuaan asiasta vanhuksen ja tämän omaisten kanssa.

Ryhmäasuminen

Kahteen Paraisten kunta-alueella Tennbyssä sijaitsevaan kerrostaloon sekä Nauvon kunta-alueella sijaitseviin Furubon rivitaloihin on perustettu vanhuksille tarkoitettu ryhmäasunto yhteen huoneistoon. Jokaisella on oma huone, mutta asukkaat jakavat keskenään yhteiset tilat. Asukkaat maksavat vuokran, kotipalvelumaksun ja ateriapalvelumaksun.

Asukkaat saavat tarvittaessa tukea arkeensa ja heillä on mahdollisuus osallistua eri askareisiin yhteisessä kodissaan. Ryhmäasuminen tarjoaa myös turvaa ja sosiaalista kanssakäymistä.

Hakemus palveluasumiseen