Asumispalvelut

ASUMISPALVELUT

 

Bettina Aaltonen

SAS-koordinaattori

puh. 040 488 5560

 

Asumispalveluja voidaan tuottaa kunnallisesti tai yksityisen toimijan toimesta, jolloin palvelut myönnetään ostopalvelusopimuksen puitteissa tai myöntämällä asiakkaalle palveluseteli. Palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:ään perustuvaa asumista palveluyksikössä sijaitsevassa asunnossa/huoneessa, jossa on kylpyhuone.

Palveluasuminen perustuu vuokrasuhteeseen. Paraisten kaupungissa on erimuotoista palveluasumista: palveluasuntoja, ryhmäasumista sekä tehostettua palveluasumista.

Kaikkiin yksikköihin tehdään laadunvarmistuskäyntejä kerran vuodessa sekä tarvittaessa.

Palveluasumishakemus tehdään kirjallisena SAS-koordinaattorin tekemän kartoittavan kotikäynnin yhteydessä. Hakemuksessa selvitetään muun muassa asiakkaan nykyinen asuminen, hoidon ja hoivan tarve, terveydentila hakemuksen tekohetkellä sekä selviytyminen arjessa. Terveydentilan ja toimintakyvyn arvioimisen tueksi käytetään Rava-/Ravata-mittareita, arjesta selviytymisen profiilia, MMSE-muistitestiä ja tarvittaessa muita mittareita. Tämän lisäksi palvelutarpeesta tehdään aina yksilökohtainen arviointi. Asiakkaalla tulee olla tehostetun ja jatkuvan hoidon ja hoivan tarve. Lähtökohtaisesti kaikki saatavilla olevat kotona asumista tukevat palvelut ja apu on selvitetty ja niitä on kokeiltu ennen kuin asiakkaalle myönnetään tehostetun palveluasumisen hoitopaikka.

Tämän jälkeen hakemus käsitellään SAS-ryhmässä (selvitä – arvioi – sijoita), joka kokoontuu joka toinen viikko. SAS-ryhmä koostuu vanhustyön päälliköstä, lääkäristä, SAS-koordinaattorista, sosiaaliohjaajasta ja sairaanhoitajasta. Päätöksen palvelun myöntämisestä tekee vanhustyön päällikkö. Päätös voi myös olla kielteinen, eli hoitopaikkaa ei myönnetä.

Jos henkilölle myönnetään hoitopaikka, mutta kaupungilla ei ole mahdollisuutta tarjota paikkaa heti, henkilö jää odotuslistalle.

 

SAS-prosessi