Murupolku

Arvonlisäverottomat yksityiset sosiaalipalvelut

Arvonlisäverottomat yksityiset sosiaalipalvelut 

Asukkaille  

Olet oikeutettu arvonlisäverottomaan sosiaalipalveluun, jos on todettu, ettet pärjää arjessasi ilman apua. Vanhuus, sairaus, toimintarajoite, sairaudesta tai vammasta toipuminen voivat olla syitä avun tarpeeseen. Tulotasollasi tai mahdollisella omaisuudellasi ei ole väliä. Palvelu voi olla esimerkiksi siivousta, ruokapalvelua ja erilaisia tukipalveluita, kuten apua asioiden hoitamiseen. 

Ota itse yhteyttä hyväksyttyihin yrityksiin, joilta haluat ostaa palveluja. Yritys tekee kanssasi palvelusopimuksen. Kun palvelusopimus tehdään, yrityksen edustaja vastaa arvonlisäverottomuuden vaatimusten täyttymisestä. 

Yrityksen on myös laadittava kanssasi palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmasta on käytävä ilmi, millaisia palveluja tarvitset ja kuinka usein tarvitset niitä. 

Kun nämä kriteerit täyttyvät, yritys voi laskuttaa tarjotut palvelut sinulta arvonlisäverottomasti. Arvonlisäveron osuus laskusta on noin neljäsosa, mikä tarkoittaa sitä, että säästät merkittävästi. Lisäksi voit asiakkaana hyödyntää veroilmoituksesi kotitalousvähennystä, joka on 50 % palvelun hinnasta. 

Hyväksyttyjä palveluja tarjoavia yrityksiä Paraisilla: 

Siivouspalvelut 

Hannun siivous ja puunaus, puh. 040 540 5727, hannu72@gmail.com

Helppy Oy, puh. 050 547 3340, richard@helppy.fi 

Riamu, tfn. 041 3189339 asiakaspalvelu@riamu.fi

S Kotisiivouspalvelut Oy, puh. 044 749 6530, hanna.laurell@stella.fi 

Sahera Koti Puhtaaksi Oy, puh. 045 609 3031, saana@kotipuhtaaksi.fi 

Ted Wa Oy, puh. 040 052 4177, ted@tedwa.fi 

Seuraa vanhuksille/Saattajapalvelu 

Gubbe Sydänystävä Oy, puh. 0400 941 989, meri-tuuli@gubbe.io

Riamu, tfn. 041 3189339 asiakaspalvelu@riamu.fi

Seurana Oy, puh. 040 555 3235, mirka.saarinen@seurana.fi 

 

 

Tietoa yrittäjille ja ilmoittautumislomake 

Yksityiset palveluntuottajat saavat myydä sosiaalipalveluita arvonlisäverottomasti henkilöille, jotka ovat sosiaalihuollon tarpeessa (toimintarajoitteisia esimerkiksi iän tai sairauden takia) ainoastaan siinä tapauksessa, että sosiaaliviranomaiset valvovat toimintaa. Sosiaaliviranomaisen asiakaskohtaista päätöstä ei tarvita, mutta seuraavien vaatimusten on täytyttävä: 

Yksityiset sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia seuraavien vaatimusten täyttyessä: 

- Palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakunnalleen palvelujen antamisesta. Myös kotihoidon tukipalvelun, kuten siivouspalvelun, antamisesta on tehtävä ilmoitus. Jos palveluntuottaja toimii useassa kunnassa, ilmoitus on tehtävä kaikille kunnille.  

- Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman tai vastaavan suunnitelman asiakkaan kanssa.  

- Palvelutuottaja on tehnyt kirjalliseen sopimukseen asiakkaan kanssa sosiaalipalvelujen antamisesta. 

- Palveluntuottajalla on oltava vastuuhenkilö, joka vastaa palvelun laadusta. 

- Palveluntuottajalla on oltava omavalvontasuunnitelma. 

 

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen antamisesta: 

Ilmoitus tehdään lomakkeella. 

Kunnan sosiaali- ja terveysosasto valvoo toimintaa. Ilmoitus liitteineen lähetetään sähköpostilla osoitteeseen sotehallinto@parainen.fi. Mahdolliset kysymykset voi lähettää osoitteeseen sotehallinto@parainen.fi.  

 

Linkit: 

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus - vero.fi 

Omavalvonta sosiaalipalveluissa 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 

Aluehallintovirasto