Alle kouluikäiset lapset

Psykologi

 

Alle kouluikäiset lapset


Malin Rönnholm
Terveyskeskuspsykologi, alle kouluikäiset lapset Paraisilla ja suomenkieliset alle kouluikäiset lapset Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä

Hyvinvointikeskus
Vapparintie 15, 21600 Parainen
Puh. 040 488 5953

Puhelinaika torstaisin klo 11.00–12.00.
 

Mia Österback
Terveyskeskuspsykologi, ruotsinkieliset alle kouluikäiset lapset Paraisilla (Fyrklövern, Bantis ja Knattebo), Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä

Hyvinvointikeskus
Vapparintie 15, 21600 Parainen
Puh. 040 1626482
Puhelinaika keskiviikkoisin klo 09.00-10.00

 

Psykologipalvelut on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Tavoitteena on tunnistaa ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja pyrkiä löytämään yhdessä perheen kanssa se tuki ja ne voimavarat, joita lapsi ja perhe tarvitsevat selvitäkseen vaikeuksistaan.

Tavanomaiset syyt, miksi psykologiin otetaan yhteyttä:

  • Lapsella on ongelmia emotionaalisten ja/tai sosiaalisten valmiuksien suhteen
  • Lapsen kehitys on viivästynyt tai hänellä voi olla erityisongelmia kuten esim. oppimisvaikeuksia, hahmottamisvaikeuksia, keskittymisvaikeuksia tai kielellisiä vaikeuksia
  • Perhe on kokenut kriisin tai muutoksia, jotka heijastuvat lapseen
  • Perheessä on tapahtunut traumaattinen onnettomuus tai tapaturma
  • Vanhemmat tarvitsevat tukea lapsen normaaliin kehitykseen kuuluviin haasteisiin, kuten esimerkiksi arkuuteen, uhmakkuuteen tai vilkkauteen.

Jos tarvitset psykologipalveluita lapsiin liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä joko suoraan tai konsultoida ensin esim. lastenneuvolaa, terveyskeskuslääkäriä tai varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Lähetettä ei tarvita.

Aloitamme alkukartoituksella, jossa kuullaan vanhempien näkemys lapsen ja perheen tilanteesta. Tapaamisella suunnitellaan työskentelyn tavoitteet ja sisältö.

Ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on lisätä vanhempien ymmärrystä lapsestaan ja tarjota keinoja selviytyä arjen haasteista. Tapaamisia on yleensä 1–6.

Lapsen kehitystason tutkimusjaksoon kuuluu 3–5 lapsen käyntiä sekä palautekeskustelu vanhempien kanssa. Arvioimme lapsen kehityksen eri osa-alueita testitehtävin, piirtäen, leikkien ja pelaten. Tarvittaessa havainnoimme lapsen toimintaa päiväkotikäynneillä. Tavoitteena on löytää yksilölliset keinot tukea lapsen kehitystä kodin ja varhaiskasvatuksen arjessa.

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.

Soittopyynnön jättäminen sähköpostilla on kuitenkin mahdollista.