Sisältöjulkaisija

null Vesihuoltolaitos

 

Hinnasto

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on vastata ja huolehtia vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta ja jäteveden poisjohtamisesta ja käsittelystä sekä huleveden poisjohtamisesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ovat: Paraisten toiminta-alue ja Nauvon toiminta-alue.

Vesihuoltolaitos toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön, 1352/2015, hyvälle talousvedelle asettamat vaatimukset ja suositukset täyttävää vettä. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi ympäristölupaehdot täyttäviin puhdistuslaitoksiin. Valvontaviranomaiset seuraavat ja tarkistavat veden laatua ja puhdistusprosessia jatkuvasti vesihuoltolaitoksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, 26.11.2015

Yhteenveto talousveden riskienarvioinnista Paraisten kaupungin vesihuollon toiminta-alueilla Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Näsbyn vedenjakelualueilla

Paraisten keskustaajaman vedenjakelualue

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

  • ylävesisäiliö, palopostit

  • Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon

Väliaikainen vedenjakelu

Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Turun Seudun Vesi Oy:n (TSV) toimittaman veden osalta TSV on tehnyt riskinarvioinnin, jossa on vastaavalla tavalla arvioitu systemaattisesti riskejä.

 

Nauvon vedenjakelualue

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

Vedenkäsittely Finbyssä, Vikomissa ja vesilaitoksella

hiekkasuodatus, ilmastus, UV-desinfiointi, desinfiointivalmius ja kalkkikivisuodatus

Alavesisäiliö, palopostit

Pohjaveden muodostumisalueet

Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon

Väliaikainen vedenjakelu

Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

 

Korppoon vedenjakelualue

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

Vedenkäsittely Rosklaxissa ja Verkanissa

hiekkasuodatus, ilmastus, UV-desinfiointi, desinfiointivalmius, kalkkikivisuodatus ja kalvosuodatus

Alavesisäiliöt, palopostit

Pohjaveden muodostumisalueet

Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon

Väliaikainen vedenjakelu

Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

 

Näsbyn vedenjakelualue

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

Vedenkäsittely

hiekkasuodatus, ilmastus, UV-desinfiointi, desinfiointivalmius, kalkkikivisuodatus ja kalvosuodatus

Alavesisäiliö, merivesisäiliö, palopostit

Pohjaveden muodostumisalueet

pintaveden valuma-alue

Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon

Väliaikainen vedenjakelu

Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Lisätietoja:

Paraisten vesihuolto   

Mika Laaksonen 044 358 5923

Terveystarkastaja

Tiina Torkkeli-Pitkäranta 050 598 0578

Palveluiden haku

Palvelut

Hakusanalla ei löytynyt hakutuloksia!